top of page

ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียต้องทำอย่างไร?โพสต์นี้มีคำตอบ!!การย้ายประเทศไปออสเตรเลียนนั้น สามารถทำได้ด้วยการขอวีซ่า PR ( Permanent Residence) เพื่อไปอยู่อาศัยแบบถาวร ซึ่งเราต้องเก็บคะแนน Point Test จากคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ทางออสเตรเลียเขากำหนดเอาไว้ ให้เรามีสิทธิยื่นขอวีซ่า PR ได้ สำหรับบทความนี้ก็จะมาดู 4 วิธีด้วยกันที่สามารถเก็บคะแนนขอวีซ่า PR ได้ มีดังนี้นะครับ1. เรียนต่อ


ไปเรียนต่อ เรียนจบขอวีซ่า TR (Temporary Graduate Visa) เพื่อทำงานให้ได้ครบ 2 ปี จึงจะมีสิทธิขอวีซ่า PR (Permanent Residence) ได้ นอกจากนี้ต้องมีคะแนนความสามารถทางภาษา เพื่อใช้สมัครเข้าเรียนต่อ พบว่ามหาวิทยาลัยแนวหน้าในออสเตรเลียนั้น กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน IELTS ไว้ที่ 7.0 (เป็นคะแนนเฉลี่ยจากหลายสถาบันและหลายสาขา นอกจากนี้ IELTS Requirement อาจมีแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบันและสาขาครับ)


*เงื่อนไขในการขอวีซ่า TR คือต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 โดยทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) นั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5.0 และเมื่อทำงานจนครบ 2 ปี ก็จะมีสิทธิขอวีซ่า PR เพื่ออยู่ถาวรที่ออสเตรเลียได้ โดยต้องทำงานในสายอาชีพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศออสเตรเลียครับ2. ไปทำงาน


วิธีที่สองสำหรับการย้ายประเทศไปออสเตรเลีย คือทำงานในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถ้าจะทำงานในออสเตรเลียได้ ต้องมีหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในการยื่นวีซ่า นอกจากนี้ถ้าจะยื่นวีซ่า PR (Permanent Residence) ต้องมีคะแนนในการสอบ Point Test ขั้นต่ำซึ่งวัดจากหลายด้าน เช่น ประวัติการว่าจ้างงาน อายุ ประวัติการศึกษา เป็นต้น


คะแนนขั้นต่ำ Point Test ที่สามารถยื่นขอวีซ่า PR ได้นั้นจะต้องมีคะแนน 65 คะแนน แต่ก็ขึ้นอยู่กับสาขาแต่ละอาชีพด้วยครับ สำหรับคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้น สามารถนำคะแนน IELTS ไปคิดคะแนน Point Test ได้ ดังนี้


IELTS ≥ 8.0 คิด Point Test เท่ากับ 20

IELTS ≥ 7.0 คิด Point Test เท่ากับ 10

IELTS ≤ 6.0 คิด Point Test เท่ากับ 0 หรือไม่ได้คะแนน3. การแต่งงาน


เป็นการยื่นขอวีซ่า PR (Permanent Residence) ด้วยการแต่งงาน สามารถขอได้ 2 แบบ ดังนี้


  • ขอวีซ่าคู่หมั้นประเภท Subclass 300 โดยขอนอกประเทศออสเตรเลีย พอเดินทางสู่ประเทศออสเตรเลีย ต้องแต่งงานภายใน 9 เดือน เมื่อถึงออสเตรเลียให้ขอวีซ่าคู่ครองแบบชั่วคราวประเภท Subclass 820 จะต้องเป็นคู่สมรสหรือเป็นคู่สามีภรรยาโดยพฤตินัยมากกว่า 12 เดือน และเมื่อแต่งงานครบ 2 ปี จึงจะมีสิทธิขอวีซ่าคู่ครองแบบถาวร ประเภท Subclass 801

  • ขอวีซ่าคู่ครองชั่วคราวประเภท Subclass 309 โดยขอนอกประเทศออสเตรเลีย ต้องเป็นคู่สามีภรรยาโดยพฤตินัยมากกว่า 12 เดือน (เป็นคู่สมรสกัน) และเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อครบ 2 ปีแล้ว สามารถขอวีซ่าคู่ครองแบบถาวรประเภท Subclass 100 ได้
4. การลงทุน


วิธีสุดท้ายนี้การขอวีซ่า PR (Permanent Residence) เพื่อย้ายไปออสเตรเลียแบบถาวร คือการลงทุน โดยต้องลงทุนด้วยเงิน 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นไป หรือประมาณ 110 ล้านบาท ก็จะได้วีซ่า PR Significant Investor Visa ประเภท Subclass 888 มานะครับ


ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็น 4 วิธีสำหรับการย้ายไปประเทศออสเตรเลีย ด้วยการขอวีซ่า PR เพื่อที่จะอยู่อาศัยในออสเตรเลียแบบถาวร


ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งประเทศที่คนไทยนิยม เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีช่องทางมากมายให้คนไทยสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้อย่างถาวร โดยที่ไม่จำเป็นต้องแต่งงานเสมอไปนะครับ
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


Course IELTS

GAT Eng


GED RLA
296 views0 comments

Comments


bottom of page