top of page

รวมคำศัพท์ SAT ออกสอบบ่อยabate v. ทำให้น้อยลง/บรรเทา abbreviate v. เขียนย่อ/ทำให้สั้นลง abdicate v. สละ (ราชสมบัติ/ตำแหน่ง) aberration n. ความผิดปกติ/ความคลาดเคลื่อน abstain v. งดเว้น/ละเว้น abstinence n. การละเว้น/การเลิก adulation n. การยกย่องสรรเสริญ/การประจบ    adversity n. เคราะห์ร้าย/ภัยพิบัติ aesthetic adj. สุนทรีย์/สวยงาม amicable adj. เป็นมิตร/เป็นกันเอง

anachronistic adj หลงยุค/ไม่เข้ากับยุคสมัย anecdote n เรื่องราว/เกร็ดประวัติ anonymous adj นิรนาม antagonist n ศัตรู/ปฏิปักษ์  arid adj น่าเบื่อ/แห้งแล้ง assiduous adj เพียรพยายาม/ขยัน/ตั้งใจ asylum n ที่หลบภัย/ที่ลี้ภัย benevolent adj กรุณา/เมตตา/กุศล bias n อคติ/ความลำเอียง boisterous adj เอะอะ/อึกทึก/ครึกครื้น

brazen adj หน้าด้าน/หน้าไม่อาย/ไร้ยางอาย brusque adj ห้วนๆ/กระด้าง/รีบ camaraderie n ความเป็นมิตร canny adj ฉลาดหลักแหลม/มีไหวพริบ capacious adj มีเนื้อที่มาก/จุมาก/กว้างขวาง capitulate v ยอมทำตาม/ยอมจำนน censure v ตำหนิ/วิจารณ์แรง circuitous adj วกวน/อ้อมค้อม clairvoyant adj มีญาณทิพย์/ที่เป็นผู้วิเศษ collaborate v ร่วมมือ/ช่วยเหลือ

compassion n ความเห็นใจ  compromise v ประนีประนอมยอมความ condescending adj จองหอง conditional adj ที่เป็นเงื่อนไข conformist n คนนอกรีต/คนนอกศาสนา congregation n การชุมนุม/การรวมกัน conundrum n ปริศนา/ปัญหา convergence n การมาบรรจบกันที่จุดหนึ่ง deleterious adj เป็นอันตราย/เป็นภัย demagogue n ผู้ปลุกระดม/นักการเมืองที่ปลุกปั่น

digression n การพูดนอกเรื่อง/ออกนอกเรื่อง diligent adj ขยัน/อุตสาหะ discredit v ทำให้เสียชื่อเสียง disdain v ดูถูกเหยียดหยาม divergent adj แตกต่างกัน/ไม่สอดคล้องกัน empathy n การเอาใจใส่/มีความรู้สึกร่วม emulate v เลียนแบบ enervating adj อ่อนเปลี้ย/อ่อนกำลัง enhance v ทำให้ดีเพิ่มขึ้น/ปรับปรุง ephemeral adj ที่อายุสั้น

evanescent adj หายไปอย่างรวดเร็ว/อยู่ไม่ทนexasperation n ความโกรธ/ฉุนเฉียว exemplary adj ที่เป็นตัวอย่างที่ดี/เป็นเครื่องเตือน extenuating adj ที่ขัดข้อง florid adj มีสีแดงสด/หรูหราฉูดฉาด forbearance n ความอดกลั้น/ขันติ fortitude n ความอดทน/ความแข็งแกร่ง fortuitous adj โดยบังเอิญ/โชคดี foster v เลี้ยงดู/อุปการะ fraught adj เต็มไปด้วยปัญหา/อันตราย

frugal adj ประหยัด/ตระหนี่ hackneyed adj ธรรมดา/สามัญ/เก่าแก่ haughty adj ทะนง/โอหัง/ถือตัว hedonist n คนเจ้าสำราญ hypothesis n ข้อสันนิษฐาน impetuous adj หุนหันพลันแล่น/ใจเร็ว/เลือดร้อน impute v ใส่ความ/กล่าวหา incompatible adj ซึ่งไม่ลงรอยกัน/ซึ่งเข้ากันไม่ได้ inconsequential adj ไม่สำคัญ/เล็กน้อยin evitable adj ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

integrity n ความมีศีลธรรมจรรยา/ความซื่อสัตย์ intrepid adj กล้าหาญ/ไม่กลัว intuitive adj โดยสัญชาตญาณ/เป็นธรรมชาติ jubilation n ความปลื้มปิติ/การเฉลิมฉลอง lobbyist n คนวิ่งเต้น/นักวิ่งเต้น longevity n ช่วงชีวิต/อายุยืนยาว mundane adj ทางโลก/ปกติ/ธรรมดา nonchalant adj เมินเฉย/ไม่ใส่ใจ novice n ผู้เริ่มต้น/ไม่มีประสบการณ์ opulent adj มั่งคั่ง/ร่ำรวย

orator n นักปราศรัย ostentatious adj โอ้อวด/ขี้อวด parched adj แห้งแล้ง/กระหายน้ำมาก perfidious adj โกง/ทุจริต precocious adj โตเกินอายุ/แก่แดด pretentious adj อวดอ้าง/เก๊ก procrastinate v ผัดวันประกันพรุ่ง prosaic adj ธรรมดา/จืดชืด prosperity n ความรุ่งเรือง/ความสำเร็จรุ่งโรจน์ provocative adj ยั่วอารมณ์/กวนโมโห

prudent adj รอบคอบ/ประหยัด/ระมัดระวัง querulous adj ขี้บ่น/เจ้าอารมณ์ rancorous adj คับแค้น/ขมขื่น reclusive adj สันโดษ reconciliation n การปรองดอง/สมานฉันท์ renovation n การบูรณะปฏิสังขรณ์/ปรับปรุงซ่อม resilient adj ฟื้นไข้เร็ว/หายไว restrained adj ถูกควบคุม/ถูกจำกัด reverence n การเคารพนับถือ sagacity n ความฉลาด/ไหวพริบ

scrutinize v พินิจพิเคราะห์ spontaneity n ลักษณะที่เกิดขึ้นเอง spurious adj ปลอม/ไม่แท้ submissive adj อ่อนน้อม/ยอมทำตาม substantiate v พิสูจน์/ยืนยัน subtle adj ละเอียดสุขุม/ฉลาดหลักแหลม superficial adj ผิวเผิน superfluous adj มากเกินไป/ฟุ่มเฟือย/ไม่จำเป็น suppress v หยุดยั้ง/ปราบปราม surreptitious adj ลับๆล่อๆ/ซ่อนเร้น

tactful adj ไหวพริบดี/ปฏิภาณดี tenacious adj ถือทิฐิ/เหนียวเหนอะหนะ transient adj ชั่วคราว/ชั่วครู่  venerable adj น่าเคารพยกย่อง/แก่โบราณ vindicate v แก้ตัว/แก้ต่าง/แก้แค้น wary adj ระมัดระวัง/รอบคอบ/ระวังตัว

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA20 views0 comments

Σχόλια


bottom of page