top of page

รวมเทคนิค IELTS PART WRITING #เตรียมตัวยังไงให้ผ่านฉลุยIELTS (International English Language Testing System)

IELTS หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการ เรียน หรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การสอบ IELTS ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบอย่างมี ประสิทธิภาพใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษา สามารถนำผลคะแนนสอบไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการฝึกอบรมและทำงานที่ต่างประเทศได้อีกด้วย

IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆในหลายประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ระดับความสามารถทางภาษาซึ่งมีทั้งหมด 9 ระดับ ระดับ 1 คือ อยู่ในระดับต่ำ ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย และระดับ 9 คือความสามารถในการใช้ภาษาดีเยี่ยม


ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ IELTS

ระหว่างการสอบข้อเขียน

1. สอบทักษะการฟัง (Listening) ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที + 10 นาทีสำหรับการเขียนคำตอบ สำหรับการสอบแบบกระดาษ

2. สอบทักษะการอ่าน (Reading) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที

3. สอบทักษะการเขียน (Writing) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที

โดยการสอบข้อเขียนทั้งสามทักษะข้างต้นจะทำต่อเนื่องกันไม่มีเวลาพัก ผู้สอบไม่สามารถไปห้องน้ำได้ในช่วงที่สอบทักษะการฟัง (Listening) ช่วงที่เจ้าหน้าทีคุมสอบเก็บและตรวจนับข้อสอบ และในช่วง 10 นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาการสอบทักษะการอ่านและการเขียน รวมถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ เมื่อหมดเวลาในการทำข้อสอบในแต่ละทักษะ เจ้าหน้าที่จะประกาศให้ผู้สอบวางดินสอ ผู้สอบควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นผู้สอบอาจจะไม่ได้รับผลสอบสำหรับรอบสอบดังกล่าว


ระหว่างการสอบสัมภาษณ์

1. ผู้สอบควรมารอก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที

2. ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยแสดงบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

3. ฝากของส่วนตัวไว้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบ (ไม่อนุญาตให้ผู้สอบนำโทรศัพท์มือถือ และนาฬิกาทุกประเภทเข้าห้องสอบ)

4. หลังจากลงทะเบียน ผู้สอบจะต้องรอในบริเวณที่ศูนย์สอบกำหนด จนกว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์จะมาเรียกผู้สอบเข้าห้องสัมภาษณ์

5. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ให้ผู้สอบออกจากบริเวณการสอบทันที ไม่อนุญาตให้ผู้สอบคุยกับผู้สอบท่านอื่นที่กำลังรอเข้าสอบต่อไป


รายละเอียดข้อสอบ IELTS ส่วนของการเขียน

การทดสอบการเขียน (IELTS Writing test) ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที โดยแบ่ง หัวข้อที่ 1 20 นาที หัวข้อที่ 2 40 นาที

หัวข้อที่ 1 ข้อสอบ IELTS การเขียน ผู้สอบจะได้รับกราฟ ตาราง หรือแผนภาพ ใช้เวลา 20 นาที ผู้สอบจะต้องอธิบายเปรียบเทียบและสรุป คำอธิบายอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการทำงาน อาจเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ หรือลำดับเหตุการณ์ (ให้ผู้สอบเขียนบรรยายและอธิบายเนื้อหาตามภาพประมาณ 150 คำ)

หัวข้อที่ 2 ข้อสอบ IELTS การเขียน ผู้สอบจะต้องเขียนตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ ใช้เวลา 40 นาที (ให้ผู้สอบเขียนตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นประมาณ 250 คำ

5 เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เมื่อสอบเขียน IELTS Writing

1. . อย่าใช้คำซ้ำ คำเดียวกันบ่อยเกินไป และพยายามใช้คำพ้องความหมาย

2. เขียนภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการในการเขียนคำตอบ พยายามทำให้ประโยคสั้นและเข้าใจง่าย

3. พยายามไม่เขียนขยายความมากจนเกินไป สำหรับโจทย์ข้อที่สอง 250 คำ ดังนั้นควรเขียนให้ไม่เกิน 300 คำ

4. โครงร่างจะช่วยให้คุณเขียนเรียงความในขอบเขตหัวข้อที่คุณต้องการ

5. ก่อนเขียนคำตอบให้อ่านโจทย์อย่างละเอียด ให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจคำถาม และตั้งคำถามกับตัวเองว่า : หัวข้อคืออะไร? ทุกประโยคที่คุณเขียนควรจะเกี่ยวข้องกับโจทย์

เตรียมตัวสอบ IELTS Part Writing

- เริ่มฝึกเขียนเรียงความให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลองยกตัวอย่างคำถามวันละ 1 ข้อ แล้วเขียนคำตอบ

- เรียนพิเศษการเขียนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยอาจารย์ผู้สอนจะให้คำแนะนำ และตรวจข้อผิดพลาดในการเขียน

- ค้นหาตัวอย่างบทความออนไลน์ เรียนรู้ว่าบทความที่เหมาะสม ควรมีลักษณะอย่างไร

- ใช้เครื่องมือออนไลน์ช่วยตรวจสอบการเขียน ไวยากรณ์และตัวสะกด เช่น Hemingway App, Grammarly, After the Deadline และ ProWritingAid เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบความผิดพลาด ของการฝึกเขียน Writing

- ข้อเขียนในหัวข้อแรก จะต้องเขียนบทความอย่างน้อย 150 คำ ภายในเวลา 20 นาที และหัวข้อที่สอง อย่างน้อย 250 คำ ภายในเวลา 40 นาที ทุกครั้งที่ฝึกเขียน พยายามเขียนให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้
บทความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ IELTS

โปรลับ !!!หากแจ้งว่ามาจากเว็บไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น !!!

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


Course IELTS https://www.facebook.com/EnglishforEducation

Course TOEIC https://www.facebook.com/commerce/products/4849125555167855/?ref=page_home_tab&referral_code=page_shop_card

Course SAT Math https://www.facebook.com/commerce/products/4569189939789902/?ref=page_home_tab&referral_code=page_shop_card

คอร์สกพ. https://www.facebook.com/commerce/products/4818721128199266/?ref=page_home_tab&referral_code=page_shop_card

GAT Eng

https://www.facebook.com/commerce/products/6980820785323490/?ref=page_home_tab&referral_code=page_shop_card


GED RLA

https://www.facebook.com/commerce/products/3588051437961437?ref=mini_shop_product_details&referral_code=page_shop_card


#tcas #gat #pat #toeic #ged #duolingo #muelt #muic #mu #ติวภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #sat #เรียนต่อ #ย้ายประเทศ #เรียนต่อuk #เรียนต่อus #ติวอิ้ง #ติวแกรมม่า #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #IELTS #ข้อสอบIELTS #english #UK

87 views0 comments
bottom of page