top of page

วิธีเขียน CV สมัครเรียนต่อ & ทำงานต่างประเทศ


วิธีเขียน CV สมัครเรียนต่อ & ทำงานต่างประเทศ

ฟอร์มตัวอย่าง CV แบบหน้าเดียว

 • Name and Address ชื่อและที่อยู่

 • Career Objective เป้าหมายในอาชีพ ตรงนี้เป็นส่วนเสริมไม่บังคับ จะมีหรือไม่ก็ได้ เป็นการบอกว่าคุณมีความสามารถอะไร จะไปทำงานอะไร เพื่อให้ประสบความสำเร็จยังไง

 • Work Experience ประสบการณ์การทำงานเคยไปฝึกประสบการณ์ที่ไหนมาบ้าง

 • Extra-Curricular Activities กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร ตัวนี้เอามาเพื่อช่วยเสริมเพิ่มเติมเข้าไปให้ดูดี

 • Skills and Interests ทักษะและความสนใจ มีทักษะอะไรบ้าง สนใจกิจกรรมไหนเป็นพิเศษ

 • References available on request บุคคลอ้างอิง จะส่งให้เพิ่มเติมเมื่อร้องขอ การเขียนแบบนี้หมายความว่ามันหมดหน้ากระดาษพอดี จะย้ายไปหน้าถัดไปก็จะไม่สวยนั่นเอง


ฟอร์มตัวอย่าง CV แบบหน้าเดียว

ฟอร์มตัวอย่าง CV แบบ 2 หน้า

 • NAME AND ADDRESS ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์

 • PERSONAL PROFILE / CAREE OBJECTIVE โปรไฟล์ส่วนบุคคล / เป้าหมายในการทำงาน ใส่ Personal Profile หรือ Caree Objective อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นข้อความสั้นๆ บอกว่าคุณเรียนอยู่หรือจบอะไรมา มีคุณสัมบัติเด่นๆอะไร ต้องการจะทำงานในตำแหน่งอะไร ต้องการสำเร็จอะไร

 • EDUCATION ประวัติการศึกษา ปีการศึกษาที่เริ่มและจบ คณะหรือเอกไหน มหาลัยไหน ศึกษาเรื่องอะไรบ้าง มีวิทยานิพนธ์ โปรเจคอะไรบ้าง ปีการศึกษาที่เริ่มและจบ โรงเรียนอะไร ตั้งอยู่ที่ใด

 • RELEVANT WORK EXPERIENCE ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มปีไหนถึงปีไหน บริษัทอะไร ตั้งอยู่ที่ใด ตำแหน่งไหนที่ทำ มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

 • ADDITIONAL WORK EXPERIENCE ประสบการณ์ในการทำงานอื่นๆเพิ่มเติม เริ่มปีไหนถึงปีไหน บริษัทอะไร ตั้งอยู่ที่ใด ตำแหน่งไหนที่ทำ มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

 • POSITIONS OF RESPONSIBILITY ความรับผิดชอบในตำแหน่ง เริ่มปีไหนถึงปีไหน บริษัทอะไร ตั้งอยู่ที่ใด ตำแหน่งไหนที่ทำ มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง อันนี้คล้ายๆกับ ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบคน หรือภาระงานที่ค่อนข้างจะเยอะ

 • VOLUNTEERING จิตอาสา, ฝึกประสบการณ์ เริ่มปีไหนถึงปีไหน หน่วยงานไหน ตำแหน่งไหนที่ทำ ทำอะไรบ้าง ฝึกงานที่ไหนมาบ้าง

 • CLUBS & SOCIETIES ชมรม สังคม เริ่มปีไหนถึงปีไหน ชมรมอะไร ตำแหน่งหรือบทบาทในชมรม ในชมรมนั้นๆ ทำอะไรบ้าง

 • QUALIFICATIONS & AWARDS สมรรถนะ & รางวัล ปีไหน ได้รับรางวัลอะไร เกี่ยวกับอะไร

 • KEY SKILLS ทักษะที่สำคัญ มีทักษะอะไร เอาไปใช้ทำอะไร ผลเป็นอย่างไร

 • LANGUAGES ภาษา มีความสามารถด้านภาษาอะไรบ้าง อยู่ในระดับไหน

 • TECHNICAL SKILLS ทักษะเชิงเทคนิค ใช้โปรแกรมคอมพ์อะไรได้บ้าง

 • INTERESTS สนใจกิจกรรมอะไรบ้าง ต้องเกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร

 • REFERENCES บุคคลอ้างอิง เขียนอันที่เรามี แต่อันที่ต้องมีขาดไม่ได้เลยคือ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา การทำงาน ทักษะ บุคคลอ้างอิง ที่เหลือเลือกเอาให้พอเหมาะพอควรฟอร์มตัวอย่าง CV แบบ 2 หน้าคอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA
153 views0 comments

Comments


bottom of page