top of page

หลักการใช้ Conjunction (คำสันธาน) หรือคำเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง?Conjunctions เป็นอีกหนึ่งแกรมม่าสำคัญที่เราต้องพบแน่นอนในข้อสอบของทุกๆการสอบ และยังใช้ทั้งในการพูด เขียนภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังคงเป็นอะไรที่สร้างความสับสนให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอๆ เพราะฉะนั้นเราควรต้องทำความเข้าใจว่า Conjunction คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร คำไหนคือ Conjunctions บ้าง


Conjunction (คำสันธาน) คือ คำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคย่อยเข้าด้วยกัน เพื่อให้สละสลวย อ่านเข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้


Coordinating Conjunction (CC)

Coordinating Conjunction คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคที่เป็นประเภทเดียวกัน หรือมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ได้แก่คำต่อไปนี้ For (เพราะ) ใช้เชื่อมประโยที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยแสดงเหตุ And (และ) ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในทางเดียวกันหรือเสริมกัน Nor (ไม่ทั้งสองอย่าง) ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเชิงปฏิเสธทั้งคู่ But (แต่) ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน Or (หรือ) ใช้เชื่อมประโยคที่แสดงทางเลือก Yet (แต่) ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน So (ดังนั้น) ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุผลเป็นผลกัน โดยแสดงผล เทคนิคการจำ: FANBOYS หลักการใช้ Coordinating Conjunction - ใช้เชื่อมระหว่างคำกับคำ เช่น banana and mango - ใช้เชื่อมระหว่างวลีกับวลี เช่น black shirt or white shirt - ใช้เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยค เช่น Maree is beautiful, and she is sexy.

โครงสร้างการใช้ S + V, CC S + V ex. I studied hard for the exam, and I did not do anything else. (ฉันอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อการสอบ และฉันไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย) ต้องจำ: การใช้ Coordinating Conjunction เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยคต้องมีเครื่องหมาย comma (,) คั่น โดยวางไว้หลังประโยคแรกและอยู่หน้า Coordinating Conjunction (CC)

Subordinating conjunction (SC)

Subordinating conjunction (SC) คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคหลัก (Main Clause) กับประโยคย่อย (Subordinate Clause) ที่มีความสำคัญไม่เท่ากัน โครงสร้างการใช้

แบบที่ 1: S + V + SC + S + V ex. I went to the office after I saw my friend off at the station. (ฉันไปบริษัทหลังจากเจอเพื่อนที่สถานี้)

แบบที่ 2: SC + S + V, S + V ex. Even though I’d heard the song before, I hadn’t known who sang it. (แม้ว่าฉันจะเคยได้ยินเพลงมาก่อนแต่ฉันไม่รู้ว่าใครร้องมัน)


กลุ่มคำเชื่อม Subordinating conjunction

while (ในขณะที่)

when (เมื่อ)

after (ก่อนหน้า)


before (หลังจาก)

as soon as (ทันทีที่)

once (ครั้งหนึ่ง)


whenever (เมื่อไหร่ก็ตาม)

until (จนกระทั่ง)

although (แม้ว่า)


though (แม้ว่า)

even though (แม้ว่า)

whereas (ในขณะที่)


because (เพราะว่า)

since (เพราะว่า)

so that (เพื่อว่า, เพื่อที่จะ)


as (เพราะว่า)

in order that (เพื่อว่า, เพื่อที่จะ)

if (ถ้า)


provided that (ถ้า)

assuming that (ถ้า)

as long as (ตราบเท่าที่)


even if (ถ้า, แม้ว่า)

unless (ถ้าหากว่าไม่)

how (อย่างไร)


as though (ราวกับว่า)

as if (ราวกับว่า)

so … that (มากซะจนที่จะ)


Correlative conjunction

Correlative conjunction (คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ) ใช้เชื่อมประโยค Independent clause ที่มีความหมายสอดคล้องและเท่าเทียมกัน คำเชื่อม Correlative conjunction not only … but also … (ไม่เพียงแต่... แต่อีกด้วย) either … or … (ไม่ ... ก็ (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)) neither … nor … (ไม่...และ (ไม่ทั้งสองอย่าง)) as ... as … (เท่ากัน) both … and … (ทั้ง...และ) ex. Not only did he miss the bus, but he also forgot his wallet. (ไม่เพียงแต่เข้าพลาดรถบัส แต่เขายังลืมกระเป๋าสตางค์อีกด้วย) ex. He is now living either in Oslo or in Bergen (ตอนนี้เขาอยู่ที่ ไม่ออสโล ก็เบอร์เกนนะ)


ถ้าน้องๆสนใจ ทางพี่ๆ EngForEdu มีคอร์ส IELTS และคอร์สอื่นๆอีกมากมาย หลักสูตรแน่นเร่งรัดเห็นผล ทักสอบถามเพิ่มเติม INBOX มาได้เลย!!โปรลับ !!!หากแจ้งว่ามาจากเว็บไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น !!!
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


Course IELTS

GAT Eng


GED RLA#muic #มหาลัยอินเตอร์#ติวออนไลน์#ติวเร่งรัดเข้ามหาลัยนานาชาติ#วิศวะอินเตอร์ #Satmath #Alevel #Ielts #ติวtgat #ติวalevel #ติวtoeic #ติวged #ติวduolingo #ติวmuelt #สอบเข้าmuic #ติวsat #ย้ายประเทศ #เรียนต่อuk #เรียนต่อus #ติวอิ้ง #ติวแกรมม่า #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #ติวIELTS #ข้อสอบIELTS #ການສອນielts #ການກະກຽມການທົດສອບielts #ສອນielts #ການກະກຽມສໍາລັບການສອບເສັງເຂົ້າວິທະຍາໄລ #ติวtuget #ติวcutep #ติวigcse #ติวcuats #ติวcuaat #ติวswuic #ติวเข้าจุฬาอินเตอร์ #ติวเข้าธรรมศาสตร์อินเตอร์ #ติวcubest #ติวเข้าkuic #ติวเข้าintania #ติวเข้าbjm #ติวเข้าbbacu #ติวเข้าbbatu #ติวเข้าbbaku #ติวเข้าbbamuic

234 views0 comments

Comments


bottom of page