top of page

เทคนิคเพิ่มคะแนนพาร์ท Reading อย่างเห็นผล ใครกำลังจะไปสอบ IELTS ต้องอ่าน!!ระยะเวลาในการทำข้อสอบ IELTS Reading: [60 นาที/40 ข้อ] มีทั้งหมด 3 บทความ (บทความละ 13-14 ข้อ) ซึงอาจจะมาจาก บทความโฆษณา ใบปลิว บทความจากหนังสือพิม หรือ Magazines

ซึ่งบทความแรกจะง่ายที่สุด และ บทความสุดท้ายจะยากที่สุดตามลำดับ เพราะมีการใช้ คำศัพท์ทางวิชาการมากขึ้น หรือ อาจจะเป็นคำศัพท์เฉพาะจากสาขาวิชาต่างๆ (วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์ เป็นต้น) ซึ่งจะทำให้การเดาศัพท์ทำได้ยากขึ้น แต่ไม่มีอะไรยากเกินความขยันฝึกฝน แน่นอน แอดมินเชื่ออย่างนั้น

มาดูในส่วนของเทคนิคการฝึกฝนกันเลยครับ

ทำความเข้าใจกับทุกแนวทางของคำถามของข้อสอบ IELTS

ข้อสอบ IELTS สำหรับ Part Reading จะมีรูปแบบคำถามที่แตกต่างกันทั้งสิ้นประมาณ 14 รูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น True/False/Not given, จับคู่ Heading กับเนื้อหาในแต่ละ Paragraph และ Multiple Choice เป็นต้น ดังนั้นผู้สอบเองก็จะต้องทราบถึงจุดเน้นของแต่ละรูปแบบเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการตอบคำถามนั่นเอง


SKIMMING และ SCANNING

อ่านเนื้อหาคร่าวๆ (skimming) เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวในภาพรวมและ general idea ของเรื่องที่กำลังอ่าน อย่าพยายามอื่นทุกรายละเอียดเนื่องจากเวลาที่จำกัดอาจทำให้ทำข้อสอบไม่ทันได้ จากนั้นให้ผู้สอบไปอ่านคำถามที่ต้องหาคำตอบแล้วจึงค่อยมาอ่านแบบเจาะลงรายละเอียด (scanning) ตามคำถามที่ได้รับอีกทีหนึ่ง


พัฒนาความเร็วในการอ่านของคุณ

ความเร็วในการอ่านเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการทำข้อสอบ IELTS นั้นมีเวลาจำกัดเพียงแค่ 60 นาที โดยที่มีคำถามทั้งหมดประมาณ 40 ข้อ ดังนั้นจึงจะเห็นว่าคุณมีเวลาในการทำข้อสอบเพียงแค่ข้อละ 1 นาที 30 วินาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ความเร็วในการอ่านที่ต้องฝึกอ่านให้เร็วเท่านั้น ความเร็วในการสแกนหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่โจทย์ถามก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การจะพัฒนาความเร็วได้นั้น คุณผู้สอบจะต้องฝึกฝนด้วยการทำโจทย์ให้มากพอนั่นเอง


พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์

ถึงแม้ว่าคุณผู้สอบจะมีเทคนิคในการสอบดีแค่ไหนก็ตาม หากคุณนั้นรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษน้อยมาก คุณก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จในการสอบได้แน่นอน ในทางตรงกันข้ามหากคุณรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างกว้างและครอบคลุมพอ มันก็จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังอ่านบทความที่เป็นภาษาไทยนั่นเองซึ่งจะทำให้คุณมีความมั่นใจ เข้าใจเนื้อหาที่กำลังอ่านอย่างถ่องแท้และอ่านได้เร็วรวดตามไปด้วย


พยายามหา KEYWORD ให้เจอ

ในทุกๆคำถามมักจะต้องมี key word มาให้ ดังนั้นหากคุณรู้ถึง key word จากคำถามมันจะทำให้คุณสามารถสแกนเนื้อหาได้ตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น


ควรมีความรู้ด้าน GRAMMAR เป็นอย่างดี

ถึงแม้ว่านี่คือการสอบ IELTS part Reading แต่คุณก็อาจจะต้องตอบคำถามโดยใช้ความรู้ด้วย grammar ได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโจทย์ที่มีลักษณะให้เติมคำลงในช่องว่าง คุณจะต้องเลือกคำศัพท์ให้เหมาะสมกับเรื่องราวและจะต้องถูกต้องตามหลักของ grammar ด้วยเช่นกัน


พยายามฝึกทำโจทย์ที่ค่อนข้างยาก

หากเราได้ผ่านการทำโจทย์ที่ยากมาแล้ว เมื่อได้เจอกับข้อสอบจริงที่ง่ายกว่ามันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นและทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้นด้วย


ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน

การฝึกฝนที่ต่อเนื่องจะเป็นการพัฒนาทักษะได้ดีกว่าการโหมอ่านหนังสือเพียงไม่กี่วันก่อนการสอบ เนื่องจากทักษะด้านภาษานั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ดังนั้นจึงควรที่จะต้องวางแผนการสอบให้นานพอที่จะสามารถฝึกฝนและเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ

ขอให้น้องๆพี่ๆ และ เพื่อนๆทุกคนใช้เวลาว่างเพื่อฝึกฝนนะครับ เพื่อที่จะได้พร้อมสำหรับการสอบในอนาคต

ขอให้ทุกคนสนุกไปกับการเตรียมตัวสอบนะครับ เพราะถ้าเราสนุกไปกับมันแล้ว เราจะไม่รู้สึกเหนื่อยหรือ ท้อเลย สุดท้ายนี้ โชคดีในการสอบนะครับบคอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA


14 views0 comments

留言


bottom of page