top of page

เรียน SAT + ติว SAT Digital: แจกฟรี!! ข้อสอบ Digital SAT 2024 Official Practice Test 1 - 4


เรียน SAT + ติว SAT Digital: แจกฟรี!!ข้อสอบ Digital SAT Official Practice Test 1 - 4

ข้อสอบ SAT Digital เป็นรูปแบบใหม่ของการสอบ SAT ที่เปลี่ยนจากการสอบบนกระดาษมาเป็นการสอบบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.รูปแบบข้อสอบ:

 • สอบผ่านแล็ปท็อป หรือเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ (ไม่รองรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต)

 • ข้อสอบปรับเปลี่ยนค่าความยากง่ายตามความสามารถของผู้สอบแต่ละคน (Adaptive)

 • มี 2 ส่วน ได้แก่ Reading & Writing และ Math โดยในแต่ละส่วนแบ่งเป็น 2 module


2. เนื้อหาและประเภทคำถาม:

 • Reading & Writing: ข้อความสั้นๆและยาว คำถามเลือกตอบ

 • Reading: ทักษะการอ่านและทำความเข้าใจบทความ การตีความ สรุปความ วิเคราะห์เนื้อหา

 • Writing: ทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้คำ ประโยค การแก้ไขประโยคให้ถูกต้อง

 • Math: โจทย์คำนวณ กราฟและตาราง คำถามเลือกตอบ และเติมคำตอบ

 • เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน สถิติพื้นฐาน 3. จำนวนข้อและเวลาสอบ:

 • Reading & Writing: 27 ข้อต่อ module (54 ข้อ) ใช้เวลา 32 นาทีต่อ module (64 นาที)

 • Math: 22 ข้อต่อ module (44 ข้อ) ใช้เวลา 35 นาทีต่อ module (70 นาที)

 • มีเวลาพัก 10 นาทีระหว่างส่วน รวมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง 14 นาที


4.เครื่องมือและอุปกรณ์:

 • ใช้เครื่องคิดเลขดิจิทัลในส่วน Math เท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในส่วน Reading & Writing

 • มีกระดาษทดเลขหรือจดโน้ตให้ใช้ในระหว่างสอบ


5.การให้คะแนน:

 • คะแนนรวม (Total score) อยู่ในช่วง 400-1600 คะแนน

 • แบ่งเป็นคะแนนส่วน Reading & Writing 200-800 คะแนน และส่วน Math 200-800 คะแนน

 • สามารถดูผลคะแนนได้หลังจบการสอบประมาณ 2-3 วัน

นอกจากการศึกษารายละเอียดรูปแบบข้อสอบให้เข้าใจแล้ว การเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือ การฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริงให้ชินมากที่สุด เพื่อคุ้นเคยกับทั้งเนื้อหา ลักษณะคำถาม อุปกรณ์ และการจัดสรรเวลา โดยใช้แนวข้อสอบจากทางวิทยาลัยบอร์ดโดยเฉพาะ พร้อมทั้งศึกษาวิธีเดากับข้อที่ไม่แน่ใจ ทักษะการจัดการเวลา รวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้มั่นคงระหว่างสอบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลการสอบได้ดียิ่งขึ้น


แจกฟรี!!ข้อสอบ Digital SAT Official Practice Test 1 - 4


ข้อสอบชุดที่ 1 พร้อมคำตอบ

sat-practice-test-1-digital (1)
.pdf
Download PDF • 4.64MB


sat-practice-test-1-answers-digital (1)
.pdf
Download PDF • 668KB

ข้อสอบชุดที่ 2 พร้อมคำตอบ

sat-practice-test-2-digital (1)
.pdf
Download PDF • 4.12MB


sat-practice-test-2-answers-digital
.pdf
Download PDF • 770KB

ข้อสอบชุดที่ 3 พร้อมคำตอบ

sat-practice-test-3-digital
.pdf
Download PDF • 8.43MB


sat-practice-test-3-answers-digital
.pdf
Download PDF • 712KB

ข้อสอบชุดที่ 4 พร้อมคำตอบ

sat-practice-test-4-digital
.pdf
Download PDF • 10.58MB


sat-practice-test-4-answers-digital
.pdf
Download PDF • 823KB

เนื่องจากตัวอย่างข้อสอบ Digital SAT Official Practice มีจำนวนจำกัด จึงต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พี่ๆ ต้องการให้การทำข้อสอบแต่ละชุดนั้น คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่น้องๆอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ พี่ๆ จึงได้วางแผนการทำข้อสอบทั้ง 4 ชุดไว้ให้ โดยแต่ละชุดเราจะทำข้อสอบด้วยรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้เป็นขั้นตอน ค้นพบจุดอ่อนของตนเอง และแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น รับรองว่าหากปฏิบัติตามแผนนี้ การสอบ Digital SAT ครั้งนี้จะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน!


ข้อสอบชุดที่ 1: ทำข้อสอบทีละรูปแบบ + ทีละหัวข้อ Reading and Writing: ให้น้องๆ ฝึกทำทีละรูปแบบ

Math: ทำทีละหัวข้อ โดยให้น้องๆ ลองอ่านโจทย์แต่ละข้อก่อน โดยยังไม่ต้องลงมือทำ และใช้ปากกาเน้นข้อความหลายๆสี ขีดแบ่งออกเป็นทีละรูปแบบ/หัวข้อ โดยรูปแบบ/หัวข้อเดียวกัน ใช้สีเดียวกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ ฝึกการแยกรูปแบบโจทย์ อ่านแล้วรู้ว่าต้องใช้เนื้อหาเรื่องใด ต้องใช้ทักษะใดในการแก้โจทย์ข้อนั้นๆ เมื่อแยกรูปแบบ/หัวข้อเดียวกันได้แล้ว ค่อยๆทำทีละรูปแบบ/หัวข้อ เพื่อให้เชี่ยวชาญไปทีละส่วน เมื่อเจอรูปแบบ/หัวข้อที่รู้สึกว่าทำไม่ได้ ผิดเยอะ นั่นแหละคือจุดอ่อนของเรา ให้หาโจทย์รูปแบบ/หัวข้อนั้นมาฝึกเพิ่มเติม


ข้อสอบชุดที่ 2: ทำทั้งชุด+ไม่ต้องจับเวลา เมื่อน้องๆ ทำข้อสอบชุดแรกเสร็จแล้ว มั่นใจในทุกรูปแบบ/หัวข้อแล้ว ให้ทบทวนสักครั้งหนึ่ง และเริ่มทำชุดที่สอง โดยชุดนี้ ไม่ต้องแบ่งทีละรูปแบบ/หัวข้อแล้ว ให้ทำทั้งชุด เรียงลำดับจากข้อ 1 ไปจนถึงข้อสุดท้าย ผสมผสานทุกเรื่องเข้าด้วยกัน แต่! ยังไม่ต้องจับเวลา!


วัตถุประสงค์เพื่อ

1.น้องสามารถแยกแยะได้ว่าโจทย์ข้อใด ควรจัดอยู่ในเรื่องใด และตัดสินใจเลือกใช้สูตรได้ถูกต้อง สามารถแปลความหมาย ตีความโจทย์ได้อย่างถูกต้อง

2.ฝึกไม่ให้เรา สับสนระหว่างเนื้อหาแต่ละเรื่อง


ข้อสอบชุดที่ 3: จับเวลา! วัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงความรวดเร็วในการทำข้อสอบ


ข้อสอบชุดที่ 4: ทบทวนข้อผิดพลาด + ทดสอบจำลอง ก่อนจะทำชุดที่ 4 ให้กลับไปทบทวน 3 ชุดแรกให้แม่นยำ ทบทวนข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เคยพลาดมา หาโจทย์เพิ่มเติม หากต้องการแก้ไขจุดใดเป็นพิเศษ เมื่อมั่นใจแล้ว ตั้งสมาธิให้ดี เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และลงมือทำชุดที่ 4 พร้อมจับเวลาเหมือนการสอบจริงได้เลย จุดประสงค์เพื่อให้น้องๆ คุ้นเคยกับบรรยากาศการสอบจริงมากที่สุด


ผลคะแนนที่ได้จากชุดที่ 4 นี้ ถือเป็นของจริง! สิ่งที่พี่ๆ เน้นย้ำเสมอคือ การเรียน SAT แบบเน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ


อย่า: เรียน SAT โดยเน้นปริมาณ ทำเยอะแต่ได้ผลน้อย เพียงแค่ทำโจทย์อย่างเดียว ทำแล้วทิ้ง ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดเลย คะแนนไม่พัฒนาขึ้นเลย ถูกก็ถูกข้อเดิมๆ ผิดก็ผิดข้อเดิมๆ


ควร: เรียน SAT โดยเน้นคุณภาพ ทำน้อยแต่ได้ผลมาก ทำโจทย์แล้วเรียนรู้ ทำโจทย์แล้วคิดตาม ค้นหาข้อผิดพลาด และแก้ไข ทำผิดข้อนี้ พบอีกครั้งต้องไม่ผิดซ้ำ หากน้องๆ ปฏิบัติตามแผนนี้ เชื่อว่าข้อสอบ Digital SAT Official Practice ทั้ง 4 ชุดนี้ จะทำให้น้องเรียน SAT อย่างเป็นระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวน้อง


การได้คะแนน SAT สูงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป แต่หากน้องๆ คนใดที่ทำข้อสอบ SAT แล้วยังคงสงสัย ต้องการโค้ชคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วละก็ ติดต่อ มาได้เลยค่ะ พี่ๆ พร้อมที่จะดูแลน้องๆ ทุกคน ให้บรรลุคะแนนตามเป้าหมายโดยเร็วที่สุด


สำหรับพี่ๆน้องๆคนไหน ที่ต้องการติวไอเอลส์, SAT Digital ทางเรามีคอร์สสอนโดยพี่ๆ MUIC จุฬา มธ สอบได้ Speaking Band9, Listening band8, อื่นๆ 7+ !! ตรวจงานทั้ง เขียน และ พูดให้อีก 1 ปีเต็มคุ้มๆ


>>สำหรับพี่ๆน้องๆคนไหน ที่ต้องการติวไอเอลส์, SAT Digital ทางเรามีคอร์สสอนโดยพี่ๆ MUIC จุฬา มธ สอบได้ Speaking Band9, Listening band8, อื่นๆ 7+ !! ตรวจงานทั้ง เขียน และ พูดให้อีก 1 ปีเต็มคุ้มๆ https://www.facebook.com/EnglishforEducation/posts/750481793753647

.

.

 รวมรีวิวจากนรEngforEdu

.

.

นอกจากนี้เรายังมีคอร์สออนไลน์ติว PTE, Duolingo, SAT (Math&Verbal), Mugrad ท่านใดสนใจทักแชทได้เลยครับ

.

.

หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร

087-5039902 (ทีม Eng for Edu)

.

.


#ติวSATDigital2024 #ติวSATDigital2024ออนไลน์
203 views0 comments

Commenti


bottom of page