top of page

แนะนำ 6 ประเทศฮิต ติดเทรนด์ ควรค่าแก่การไปเรียนต่อ ปี 2022

Updated: Mar 2, 2022
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

ใครที่มีแพลนอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปประเทศไหนดี เราได้รวบรวมข้อมูลทั้ง ค่าเทอม ค่าครองชีพ คะแนน IELTS และจุดเด่นของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลไว้พิจารณากันค่ะ ‍‍ ‍‍ อเมริกา ค่าเทอม ≈ 1,200,000 / ปี ค่าครองชีพ ≈ 64,000 / เดือน คะแนน IELTS > 6.5 จุดเด่น การศึกษาของอเมริกาได้รับการยอมรับในระดับโลก มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Harvard University, MIT, Stanford University

เปิดกว้างทางความคิด ให้อิสระทางความคิดอย่างเต็มที่ ทำให้มีอิสระในการแสดงออก

หลักสูตรมีให้เลือกเรียนหลากหลาย และมีสถาบันให้เลือกมากมาย


ออสเตรเลีย ค่าเทอม ≈ 950,000 / ปี ค่าครองชีพ ≈ 60,000 / เดือน คะแนน IELTS > 6.0 จุดเด่น ทำงานระหว่างเรียนได้ถูกกฏหมาย

เจ็บป่วยรักษาเหมือนเจ้าบ้าน ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจะต้องทำประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน (Health Insurance) หรือที่เรียกว่า OSHC ( Overseas Student Health Cover เดือนละ 40-50 AUD) ซึ่งสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลนั้นเทียบเท่ากับคนออสเตรเลียทุกประการ เวลาเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ทันที

สาขาการศึกษาหลากหลาย ระบบการศึกษาสนับสนุน ทั้งแบบมหาวิทยาลัย และแบบวิทยาลัยเทคนิค มีหลักสูตรที่เรียกว่า Vocational Education&Training (VET) เป็นหลักสูตรเน้นพัฒนาทักษะความสามารถ เช่น Chef, Accountant, Nurse ที่นอกจากจะได้เรียนปฏิบัติและฝึกงานอย่างจริงจังแล้ว ยังสามารถนำวุฒิและประสบการณ์ไปต่อยอดในการขอ Skilled VISA ยื่นวีซ่าขอเป็นพลเมืองถาวรของประเทศออสเตรเลียได้อีกด้วย


แคนาดา ค่าเทอม ≈ 680,000 / ปี ค่าครองชีพ ≈ 56,000 / เดือน คะแนน IELTS > 6.0 จุดเด่น การยอมรับความแตกต่างของคนหลายเชื้อชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

มีสิทธิ์สมัครขอเป็นพลเมือง (Citizen) ประเทศแคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่มีระดับคุณภาพการศึกษาสูง เพราะทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามาก มาตรฐานการศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับในระดับโลก นักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของแคนาดา จึงประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากมาตรฐานการศึกษาที่สูง


อังกฤษ ค่าเทอม ≈ 1,000,000 / ปี ค่าครองชีพ ≈ 53,000 / เดือน คะแนน IELTS > 6.5 จุดเด่น การศึกษาคุณภาพสูง มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

สามารถทำงานระหว่างเรียนได้

ประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมือง และ กฎหมายของโลก


นิวซีแลนด์ ค่าเทอม ≈ 680,000 / ปี ค่าครองชีพ ≈ 57,000 / เดือน คะแนน IELTS > 6.0 จุดเด่น เป็นประเทศที่มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและในเมือง

มีความหลากหลายทางชนชาติและวัฒนธรรม

ระบบการศึกษามีมาตรฐานระดับโลก


สิงคโปร์ ค่าเทอม ≈ 790,000 / ปี ค่าครองชีพ ≈ 26,000 / เดือน คะแนน IELTS > 6.0 จุดเด่น การเรียนการสอนสองภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและเลือกเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue) อีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริน), มาเลย์, หรือทมิฬ (อินเดีย) นักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาจากที่นี่ ส่วนใหญ่สามารถพูดได้ถึง 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ จีน และภาษาแม่ของตัวเอง

เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย

มีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินที่มั่งคั่งที่สุดประเทศหนึ่งในโล


คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA
5 views0 comments

留言


bottom of page