top of page

ใครอยากสอบได้ IELTS Writing band7 ขึ้นไป ห้ามพลาดบทความนี้ ชี้ชัดเกณฑ์การให้คะแนน เปรียบเทียบระหว่างคำตอบ Band 5 และ Band 8

Updated: Jun 4โพสต์นี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างคำตอบ Task 2 ของ IELTS ในระดับ Band 5 และ Band 8 โดยให้รายละเอียดถึงความแตกต่างในเกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing Task 2


หนึ่งในกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการสอบเขียน IELTS คือการเข้าใจวิธีการตรวจให้คะแนนและใช้ความรู้นี้เพื่อเพิ่มคะแนน band ของคุณ จากนั้นคุณสามารถให้สิ่งที่ผู้ตรวจข้อสอบต้องการได้อย่างแม่นยำและมุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งที่ทำให้ได้คะแนนสูง


โพสต์นี้จะพิจารณาว่าเกณฑ์การให้คะแนนทั้งสี่ข้อมีความหมายอย่างไร และความแตกต่างในทางปฏิบัติระหว่างคำตอบทั่วไปในระดับ Band 5 และ Band 8 ผมยังได้ใส่คะแนน band ของแต่ละหมวดหมู่ไว้ในตารางที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและทำความเข้าใจ


สี่เกณฑ์ที่คุณจะได้รับการให้คะแนน ได้แก่:

 • Task Achievement (การบรรลุงานตามโจทย์)

 • Coherence and Cohesion (ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง)

 • Lexical Resource (ทรัพยากรคำศัพท์)

 • Grammatical Range and Accuracy (ความหลากหลายและความถูกต้องของไวยากรณ์)


ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้หมายถึงอะไร ผมจะอธิบายด้านล่างนี้
ผู้ตรวจข้อสอบจะมองหาความสามารถของคุณในการตอบคำถามได้อย่าง

เหมาะสม แล้วนี่หมายความว่าอย่างไรกันแน่?


เมื่อดูเกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น เราสังเกตว่าเรียงความใน Band 6, 7 และ 8 จะตอบครอบคลุมทุกส่วนของคำถามอย่างสมบูรณ์ นี่หมายความว่าหากคุณไม่ตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกส่วน คุณจะได้คะแนนเพียง Band 5 หรือต่ำกว่านั้น

ดังนั้นคุณควรอ่านคำถามอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุมทุกสิ่งที่ถาม 

ลองมาดูตัวอย่างกัน:


More and more people nowadays have to compete with younger people for the same job.

What problems does this cause?

What are some possible solutions?


เราต้องพูดถึงสองสิ่งที่แตกต่างกัน นั่นคือ 'ปัญหา' และ 'ทางแก้ไข' หากเราไม่รวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในคำตอบ เราก็ไม่สามารถทำคะแนนได้สูงกว่า Band 5 สำหรับ Task Achievement และถ้าคุณพูดถึง 'สาเหตุ' แทนที่จะเป็น 'ปัญหา' คุณก็จะได้ 5 คะแนนหรือต่ำกว่า เพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ต้องการให้คุณอภิปราย


มาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง:

บางคนกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงสุขภาพของประชาชน คือการเพิ่มจำนวนสถานที่ออกกำลังกาย แต่คนอื่นๆ กล่าวว่าสิ่งนี้จะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อสุขภาพของประชาชน และต้องใช้มาตรการอื่นๆ

อภิปรายทั้งสองมุมมองเหล่านี้และให้ความเห็นของคุณเอง


คำถามนี้ต้องการให้เราทำ 3 อย่าง:

 1. อภิปรายการเพิ่มจำนวนสถานที่ออกกำลังกายเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชาชน

 2. อภิปรายมุมมองที่ว่าสถานที่ออกกำลังกายจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อสุขภาพของประชาชน

 3. ให้ความเห็นของเราเอง


หากเราไม่ทำทั้ง 3 ข้อนี้ เราก็ไม่สามารถได้คะแนนสูงกว่า 5 สำหรับ Task Achievement

ตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าจะทำคะแนนได้สูงกว่า 5 ได้อย่างไร เราต้องดูความแตกต่างระหว่าง Band 6, 7 และ 8 สำหรับ Task Achievement

ความแตกต่างระหว่างคะแนนเหล่านี้อยู่ที่วิธีที่เราสนับสนุนความคิดของเราด้วยคำอธิบายและตัวอย่าง


Band 6 - ให้ความคิดที่เกี่ยวข้อง แต่อาจไม่ได้พัฒนาความคิดเหล่านี้อย่างเต็มที่ด้วยคำอธิบายหรือตัวอย่าง หรือคำอธิบายและตัวอย่างที่ให้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น


ตัวอย่าง - The main problem causing traffic jams is too many cars. There are lots more cars these days.


Band 7 - ให้ความคิดที่เกี่ยวข้อง และมีการพัฒนาความคิดเหล่านี้ด้วยคำอธิบายหรือตัวอย่าง แต่ความคิดเหล่านี้อาจเป็นแบบกว้างๆ หรือขาดจุดสนใจ


ตัวอย่าง - The main problem causing traffic jams is too many cars. In many cities around the world, there are lots of cars, and this causes traffic jams. For example, the number of cars purchased in developing countries is increasing yearly.


นักเรียนคนนี้ได้นำเสนอจุดยืนที่ชัดเจน แต่ให้คำอธิบายที่ค่อนข้างกว้าง และตัวอย่างของเขาขาดจุดสนใจและไม่ได้เชื่อมโยงกับประเด็นหลักโดยเฉพาะ


Band 8 - ให้ความคิดที่เกี่ยวข้องและมีการพัฒนาความคิดเหล่านี้ด้วยความคิดและตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดสนใจ


ตัวอย่าง - The main problem causing traffic jams is too many cars. When we have more vehicles than a city’s infrastructure was designed for, it leads to congestion. For example, Ho Chi Minh City was designed to cope with around 500,000 cars, and the city now has over 2 million cars, resulting in chronic traffic problems.


นักเรียนคนนี้อธิบายประเด็นของพวกเขาได้ดีมาก โดยอธิบายอย่างละเอียดว่าทำไมพวกเขาถึงคิดว่ามีรถยนต์มากเกินไปเป็นปัญหา และยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องมากเพื่อพิสูจน์ประเด็นของพวกเขา หากคุณนึกตัวอย่างเฉพาะไม่ออก ก็แต่งขึ้นมาเอง ผู้ตรวจข้อสอบไม่สนใจว่าตัวอย่างของคุณมีข้อเท็จจริงมากแค่ไหน แต่สนใจเพียงความสามารถในการยกตัวอย่างของคุณ


ประเด็นสำคัญของ Task Achievement

 • ตอบทุกส่วนของคำถาม

 • นำเสนอความคิดที่เกี่ยวข้อง

 • อธิบายความคิดเหล่านี้อย่างละเอียด

 • สนับสนุนความคิดด้วยตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและเฉพาะเจาะจง
ความสอดคล้อง (Coherence) หมายถึงความสามารถของคุณในการเขียนได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

สำหรับคำตอบใน Band 6, 7 และ 8 ในหมวดนี้ ทุกส่วนจะอ่านและเข้าใจได้ง่าย แต่บางส่วนของคำตอบใน Band 5 อาจเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก


สาเหตุอาจเป็นเพราะคุณมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์มาก คุณขาดการควบคุมโครงสร้างประโยคทางไวยากรณ์ คำและประโยคเรียงลำดับอย่างไม่ค่อยมีเหตุผล หรือคุณใช้คำและวลีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

ผู้ตรวจข้อสอบจะสามารถเข้าใจทุกส่วนของคำตอบใน Band 6, 7 และ 8 ได้ แต่ความง่ายในการเข้าใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น


คำตอบใน Band 5 มักจะมีความคิดที่แตกต่างกันหลายอย่างในแต่ละย่อหน้า ส่วนคำตอบใน Band 7 และ 8 จะมีเพียงหนึ่งความคิดในแต่ละย่อหน้า และจากนั้นจะใช้ส่วนที่เหลือของย่อหน้านั้นเพื่ออธิบายและสนับสนุนประเด็นนั้น


คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้โดยทำให้ชัดเจนมากสำหรับผู้ตรวจข้อสอบว่าแต่ละย่อหน้าพูดถึงอะไร จากนั้นจึงจัดระเบียบแต่ละประโยคในย่อหน้านั้นอย่างมีเหตุผล


ในระดับประโยค ย่อหน้าเนื้อหาหลักควรมีโครงสร้างดังนี้:

 • ประโยคหัวข้อ (Topic Sentence)

 • คำอธิบาย (Explanation)

 • ตัวอย่าง (Example)


ตัวอย่าง - The best way to improve the health and fitness of the public is through advertisement campaigns. Many people are unaware of regular exercise’s health benefits, and a healthy diet and an advertising campaign could be used to educate people. For example, the ‘5-a-day’ campaign used in the UK was extremely effective in getting people to eat 5 portions of fruit and vegetables a day.


ประโยคหัวเรื่องทำให้ผู้อ่านทราบอย่างชัดเจนว่าประเด็นหลักคืออะไร และประโยคที่สองขยายความด้วยคำอธิบาย และประโยคที่สามมีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หากเราจัดเรียงประโยคเหล่านี้ต่างออกไป มันจะเข้าใจได้ยากขึ้น

ในระดับย่อหน้า เรียงความใน Task 2 ควรมี:

 • บทนำ (Introduction)

 • เนื้อหาหลัก 2-3 ย่อหน้า

 • บทสรุป (Conclusion)


คุณสามารถเพิ่มคะแนนความสอดคล้องได้อีกโดยเขียนบทนำที่มีประสิทธิภาพ แล้วเชื่อมโยงประเด็นของคุณเข้ากับบทนำนี้


ความเชื่อมโยง (Cohesion) หมายถึงความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด ประโยค และย่อหน้าเข้าด้วยกัน และหนึ่งในวิธีที่เราทำคือการใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงความ (cohesive devices)

อุปกรณ์เชื่อมโยงความบางครั้งเรียกว่า 'คำเชื่อม' หรือ 'วลีเชื่อม' ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง:


คำตอบใน Band 5 ไม่ใช้ cohesive devices หรือใช้อย่างไม่ถูกต้อง บางคำตอบใน Band 5 ใช้ cohesive devices เหล่านี้ แต่ก็ใช้มากเกินไป คุณไม่ได้คะแนนจากการใช้มันในทุกประโยค และจะเสียคะแนนจากการใช้มากเกินไปด้วยซ้ำ


คำตอบใน Band 6 มักจะใช้วลีเชื่อม แต่การใช้ไม่ค่อยเหมาะสมหรือซ้ำซากเกินไป พยายามเปลี่ยนแปลงวลีของคุณโดยใช้คำพ้องความหมาย


คำตอบใน Band 7 ใช้วลีเชื่อมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจมีการใช้มากหรือน้อยเกินไปบ้าง


ผู้สอบใน Band 8 ไม่มีข้อผิดพลาดในการใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงความ มีการใช้อย่างถูกต้อง และไม่มีการใช้มากเกินไป


ประเด็นสำคัญของความสอดคล้องและความเชื่อมโยง

 • จัดโครงสร้างคำตอบของคุณเป็นย่อหน้าที่มีเหตุผล

 • หนึ่งความคิดหลักต่อหนึ่งย่อหน้า

 • รวมบทนำและบทสรุปไว้ด้วย

 • สนับสนุนประเด็นหลักด้วยคำอธิบายและตามด้วยตัวอย่าง

 • ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงความอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • ใช้วลีเชื่อมที่หลากหลายด้วยคำพ้องความหมาย
Lexical resource เป็นเพียงชื่อที่ซับซ้อนสำหรับคำและวลีที่คุณใช้ หรือในคำเดียว คือคำศัพท์ (vocabulary)


ผู้ใช้ระดับ Band 5 มีคำศัพท์ที่จำกัดมากและแทบไม่ใช้คำเฉพาะหัวข้อ (topic-specific words) 

ตัวอย่างเช่น หากเราถูกถามคำถามนี้:


Nowadays lots of young people don’t have a job.

What are the main causes of this?คำตอบระดับ Band 5 อาจพูดว่า:

Many young people don’t have a job because there is no money. There is no money because countries are not doing well with money now. For example, countries in Europe don’t have any money, and lots of young people don’t have jobs.


ผู้สอบคนนี้ใช้คำซ้ำจากโจทย์เพราะพวกเขาไม่ทราบคำพ้องความหมายสำหรับคำอย่างเช่น 'คนหนุ่มสาว' และ 'งาน' พวกเขายังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่รู้คำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงกับคำถาม เช่น 'unemployment', 'recession', 'financial crisis' และ 'economic'


ผู้สอบที่ดีจะใช้คำศัพท์เฉพาะหัวข้อเพื่อปรับปรุงคำตอบ เช่น:

Many of today’s younger generation are unemployed because of the financial crisis. The financial downturn caused huge economic problems all over the world. For example, European nations find themselves with massive youth unemployment, with over half of 18-25-year-olds out of work in countries like Greece.


คำตอบนี้มีใจความคล้ายกันโดยพื้นฐาน แต่ประเด็นของผู้เขียนชัดเจนและพัฒนาขึ้นเพราะมีคำศัพท์กว้างขวาง


คำตอบ Band 6, 7 และ 8 โดยทั่วไปจะมีคำศัพท์เฉพาะคำถามบ้าง แต่เมื่อเราขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้คำจะแม่นยำมากขึ้น และใช้คำศัพท์เฉพาะคำถามบ่อยขึ้น


คำตอบ Band 6 พยายามใช้คำที่พบน้อย แต่การใช้บางคำไม่ถูกต้องและมีข้อผิดพลาดในการสร้างคำและการสะกด


คำตอบ Band 7 มีข้อผิดพลาดเหล่านี้น้อยลงมาก อย่างไรก็ตาม ยังยอมให้มีข้อผิดพลาดบางอย่าง คำที่เลือกมามีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบและคำปะสม (collocation) ได้ถูกต้องมากขึ้น ยังคงอนุญาตให้มีการใช้คำซ้ำบ้าง


คำตอบ Band 8 มีข้อผิดพลาดในการสะกดหรือการสร้างคำน้อยมาก และใช้คำที่เหมาะสมมากในการสื่อความหมายได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีการใช้คำซ้ำกันน้อยมาก


ควรสังเกตว่าอุปกรณ์เชื่อมโยงความ (cohesive devices) ที่กล่าวถึงข้างต้นไม่มีส่วนช่วยในคะแนน lexical resource ของคุณ


สุดท้ายนี้ การได้คะแนนสูงสำหรับ lexical resource ไม่ใช่การใส่คำยาวหรือซับซ้อนมากมาย หากคุณทำเช่นนี้และคำเหล่านั้นไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง คุณจะเสียคะแนน หากต้องการคะแนน band สูง คุณต้องใช้คำที่พบไม่บ่อย แต่ต้องใช้คำเหล่านี้อย่างแม่นยำ


ประเด็นสำคัญของ Lexical Resource

 • พยายามเปลี่ยนแปลงคำศัพท์โดยใช้คำพ้องความหมายที่ถูกต้อง

 • ใช้คำเฉพาะคำถามที่พบน้อยกว่าซึ่งสื่อความหมายได้ถูกต้องแม่นยำ

 • ตรวจสอบผลงานของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดในการสะกดและการสร้างคำ

ในการทำความเข้าใจส่วนนี้ คุณควรเข้าใจ 'complex sentence' ก่อน และเข้าใจและวิเคราะห์ประโยคซับซ้อน


complex sentence ไม่จำเป็นต้องยาวมาก ซับซ้อน หรือแม้แต่ยากที่จะเขียน 


คำตอบ Band 5 ส่วนใหญ่ใช้ 'ประโยคง่ายๆ' และมักเกิดข้อผิดพลาดบ่อยเมื่อพยายามเขียน 'complex sentence' ประโยคส่วนใหญ่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นที่นำเสนอได้ยาก


คำตอบ Band 6 ใช้ทั้ง 'ประโยคง่าย' และ 'complex sentence' ผสมกัน และยังคงมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยเมื่อพยายามเขียน 'ประโยคซับซ้อน' ประโยคส่วนใหญ่มีข้อผิดพลาด แต่ข้อผิดพลาดเหล่านี้แทบจะไม่ขัดขวางผู้อ่านจากการเข้าใจประเด็นที่นำเสนอ


คำตอบ Band 7 ใช้ 'โครงสร้างซับซ้อน' ที่หลากหลาย และประมาณ 50% ของประโยคไม่มีข้อผิดพลาดเลย


คำตอบ Band 8 มีโครงสร้างที่เหมาะสมหลากหลาย ประโยคส่วนใหญ่ไม่มีข้อผิดพลาดเลย

ควรสังเกตว่ายิ่งคุณทำข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ มากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะได้คะแนน band ต่ำก็มีมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อผิดพลาดเหล่านี้ขัดขวางผู้อ่านจากการเข้าใจสิ่งที่คุณเขียน ดังนั้น คุณควรใช้เฉพาะโครงสร้างที่คุณคุ้นเคยและรู้ว่าไม่มีข้อผิดพลาด 100%


ให้ครูตรวจงานเขียนของคุณ ระบุข้อผิดพลาดทั่วไปของคุณ และแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

ประเด็นสำคัญของความหลากหลายทางไวยากรณ์

 • ใช้ complex sentence และ ประโยคง่ายที่หลากหลาย

 • ใช้โครงสร้างที่เหมาะสมหลากหลาย

 • ตรวจสอบข้อผิดพลาดในงานเขียนของคุณคอร์สเรียนวีดีโอ IELTS ครบทั้ง 4 skills รับประกันคุณภาพ โดยทีมงาน ศิษย์เก่า MUIC (1 ในทีมสอนสอบ Speaking ได้ Band9 เต็ม!!


Listening Band8 🔥)


และยังร่วมมือกับติวเตอร์มืออาชีพ จบ ตรี-โท ด้านการสอนภาษาโดยตรงจากจุฬา เพื่อสร้าง และ ออกแบบคอร์ส IELTS นี้ 🔥🎯


.


.


✅ คอร์ส Video IELTS 4 skills บทเรียนดูซ้ำได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ กว่า 34 ชม.


.


✅ งานเขียน Writing และ คลิปเสียง Speaking ส่งตรวจได้ 1 ปีเต็ม


พี่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการที่เราจะเก่งขึ้นได้ นอกจากขยันฝึกซ้อม แล้ว จะต้องมีคนคอยตรวจเช็คให้ตลอด จึงตั้งใจทำคอร์สที่ตรวจงานให้น้องๆอย่างเต็มที่


.


✅ บริการหลังการขายดีเยี่ยม ดูได้จากรีวิวเพจ สงสัยบทเรียน สอบถามได้ตลอด คนสอนตอบเองทุกข้อความ!!


.


✅ เนื้อหาตรงประเด็น ไม่ยืด


✅ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้!


✅ Writing, Speaking สองพาร์ทที่นร.ว่ายากที่สุด เรามีสอนตั้งแต่เริ่มแต่งประโยค จนถึงขั้น Advance


.


✅ จัดเต็มเทคนิคเด็ดครบทั้ง สี่พาร์ท


✅ การันตี Band 7


.


.


⚔️⚔️โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้เท่านั้น ลดราคาพิเศษจาก 15,000 บาท เหลือเพียง 7,999 !! คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว


.


.


📍 ราคาไม่แรง ใส่ใจดูแลเหมือนพี่น้อง


“มันไม่แฟร์เลยที่ น้องต้องเสียเงินเรียนพิเศษหลายๆรอบ เพื่อเข้ามหาลัย


ที่นี่น้องจ่ายครั้งเดียว พี่จะดูแลจนน้องสอบติดครับ”


- We will pass IELTS exam together kub -


.


สอบถามรายละเอียดการชำระเงิน และเนื้อหาการเรียน inbox มาได้เลยครับ 😊


..


.


🥳 คอร์สทั้งหมดของ Eng for Edu 🥳

ตัวอย่างการสอน IELTS
.


.


.


.#tcas #gat #pat #toeic #ged #duolingo #muelt #muic #mu #ติวภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #sat #เรียนต่อ #ย้ายประเทศ #เรียนต่อuk #เรียนต่อus #ติวอิ้ง  #ติวแกรมม่า #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #IELTS #ข้อสอบIELTS  #IELTS #ieltsacademic #ieltsgeneral

#คลังข้อสอบไอเอลส์ ติวไอเอลส์ออนไลน์

386 views0 comments

Comments


bottom of page