top of page

IELTS WRITING TASK 2 DOs and DON'Ts (สิ่งที่ควร และ ไม่ควรทำใน IELTS Writing Task2)


IELTS Writing Task 2 (หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการเขียนเรียงความ IELTS) เป็นงานข้อสอบที่สองของการทดสอบการเขียน IELTS ของคุณ ที่นี่คุณจะได้รับการนำเสนอด้วยหัวข้อเรียงความ และคุณจะได้รับคะแนนตามความสามารถในการตอบหัวข้อของคุณ


คุณต้องเขียนคำอย่างน้อย 250 คำและให้เหตุผลกับความคิดเห็นของคุณด้วยการโต้แย้ง อภิปราย ตัวอย่าง โครงร่างปัญหา เสนอวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และซัพพอร์ตจุดยืนของคุณ คุณจะมีเวลาประมาณ 40 นาทีในการเขียนเรียงความให้เสร็จ งานเขียน IELTS 2 จะมีน้ำหนักมากกว่างานเขียน 1จะมีเคล็ดลับแบ่งเป็นสองชนิด DOs และ DON'Ts เรามาเริ่มต้นที่เคล็ดลับที่คุณต้องหรือควรทำตาม (DOs) เพื่อคุณจะประสบความสำเร็จในงานเรียงความของคุณ ก็จะมีเช่นนี้;


 • วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับหัวข้อ

 • ใช้เวลาห้านาทีแรกในการวางแผนเรียงความของคุณ

 • ในบทนำ: ถอดความงานและระบุจุดมุ่งหมายของเรียงความของคุณ

 • แบ่งเรียงความของคุณออกเป็น paragraph (ขั้นต่ำ สี่ paragraph: บทนำ สองย่อหน้าเนื้อหาหลัก และ บทสรุป) • เริ่มแต่ละ paragraph ด้วยประโยคหัวข้อ

 • ให้เหตุผลและตัวอย่างสำหรับแต่ละข้อโต้แย้งของคุณ

 • สรุปประเด็นสำคัญจากบทเรียงความของคุณลงในบทสรุป

 • หากเหมาะสม ให้แสดงความคิดเห็นของคุณในรูปแบบที่เป็นทางการที่สุด (เช่น It is my firm belief that)

 • ใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการ (เช่น keep --> maintain, make sure --> ensure) เคล็ดลับ: คำศัพท์ที่ฟังดูหรือดูเหมือนภาษาฝรั่งเศส สเปน อิตาลี หรือโปรตุเกส มักจะดูเป็นทางการมากกว่า • ใช้ passive voice (ประโยคที่เน้นกรรม) ให้ฟังดูเป็นทางการและเป็นกลางมากขึ้น (เช่น The film will be shown...)

 • หลีกเลี่ยงการใช่คำซ้ำๆ โดยใช้คำพ้องความหมาย (เช่น important = vital = essential = crucial)

 • ใช้คำเชื่อมโยงที่เป็นทางการ (เช่น despite, nevertheless, furthermore)

 • ใช้ประโยคที่ซับซ้อน

 • ตรวจทานงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดง่าย ๆ

 • มั่นใจว่าเขียนไม่ต่ำกว่า 250 คำเราก็ได้รู้กันไปแล้วว่าเคล็ดลับที่คุณควรจะทำตามเพื่อจะประสบความสำเร็จในงานเรียงความของคุณมีอะไรบ้าง ตอนนี้เรามาดูเคล็ดลับที่คุณห้ามหรือไม่ควรทำ (DON'T) ในงานเรียงความของคุณว่ามีอะไรบ้าง;

 • อย่าใช้การหด/ย่อคำ (เช่น I don't --> I do not)

 • หลีกเลี่ยงการเป็นส่วนตัว (เช่น I, me, my)

 • อย่าใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์ (เช่น disgusting, fabulous)

 • อย่าใช้เฉพาะตัวอย่างที่เป็นส่วนตัว

 • อย่าใช้สำนวนภาษาพูด (เช่น I had great time) • หลีกเลี่ยงคำศัพท์ง่ายๆ (เช่น say, think, bad) และคำเชื่อมโยงพื้นฐาน (เช่น and, but, also)

 • อย่าใช้คำศัพท์เดิมซ้ำตลอดเรียงความของคุณ

 • อย่าเขียนประโยคง่ายๆ (เช่น Everyone thinks it's true. I disagree.)

 • อย่าใช้การกล่าวเกินจริงหรือการเหมารวม (เช่น everyone, always, never, all) • อย่าคัดลอกงานในบทนำของคุณ

 • อย่าลืมตอบทุกส่วนข้อของงาน

 • อย่าเขียนต่ำกว่า 250 คำ

 • อย่าลืมกล่าวสรุปและสรุปผลเรียงความของคุณใน paragraph สุดท้าย

 • อย่าใช้ตัวอย่างหรือข้อโต้แย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
โปรลับ !!!หากแจ้งว่ามาจากเว็บไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น !!!
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


Course IELTS

GAT EngGED RLA71 views0 comments

Comments


bottom of page