top of page

ข้อสอบ IELTS มีกี่แบบ และ มีไว้ใช้ทำอะไรบ้าง มาดูกันครับ


IELTS Academic, IELTS UKVI, IELTS General, IELTS Life Skill

IELTS Academic

ใช้ทำอะไร ยื่นเข้าศึกษาต่อคณะและมหาวิทยาลัยในไทย และ ต่างประเทศ

ค่าสอบ 6,900

รูปแบบข้อสอบ การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที

การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที

การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที

การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที

IELTS UKVI

ใช้ทำอะไร ไปเรียน ทำงาน และใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรการสอบได้รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร (ถ้าจะไปเรียนต่อต่างประเทศ สอบตัวนี้ชัวร์กว่าครับ )

ค่าสอบ 7,710

รูปแบบข้อสอบ เหมือน Academic แต่ใบรายงานผลการสอบ จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณได้เข้าสอบ IELTS ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร


IELTS General

ใช้ทำอะไร การสอบวัดระดับเพื่อการอบรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าระดับปริญญา และสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน หรือทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

ค่าสอบ 6,900

รูปแบบข้อสอบ Speaking, Listening เหมือนAcademic

Reading จะเน้นเรื่องชีวิตประจำวัน

Writing จะเน้นเขียนจดหมาย เมลล์ และ เขียนแสดงความเห็นเรื่องทั่วๆไป


IELTS Life Skill

ใช้ทำอะไร วัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ผู้สอบจะถูกจับคู่ กับผู้สอบอีกท่านหนึ่ง ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษใกล้เคียงกัน และผู้สอบทั้งสองท่านจะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด

ค่าสอบ 5,800

รูปแบบข้อสอบ สอบพูด และฟัง เท่านั้น โดยมี 2 ระดับให้เลือกสอบคือ แบบ A1 และ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป Common European Framework of Reference (CEFR)


คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA23 views0 comments

Comments


bottom of page