top of page

ถาม ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ IELTS ที่น้องๆถามเข้ามาประจำ รวมไว้ในโพสต์นี้แล้วครับ 🙌🙌


Q: จะสอบแบบ Paper or computer พิจารณาจากอะไรบ้าง

1.ความเร็วในการเขียนหรือพิมพ์: หากน้องเป็นคนพิมพ์ช้า หรือมักพิมพ์ผิด ให้เลือกเป็นการสอบแบบกระดาษดีกว่า  2.ลายมือ: หากน้องลายมืออ่านยากมากๆ ควรเลือกเป็นแบบคอมพิวเตอร์ เพราะในพาร์ท Listening และ Reading หากน้องเขียนอ่านยากเกินไป ก็อาจถือว่าเป็นข้อผิดและไม่ได้คะแนนเลยได้ ส่วนในพาร์ท Writing จะมีการหักคะแนนทันทีหากลายมือของน้องอ่านไม่ออกหรือ illegible นั่นเอง  3.ความสะดวกสบายและบรรยากาศการสอบ: ถ้าน้องรู้สึกไม่ชอบการอยู่ในการสอบที่สันโดษเกินไป หรือการที่ต้องนั่งอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ก็อาจไม่ชอบการสอบแบบคอมพิวเตอร์ได้ครับ   4.Computer-Delivered Test น้องๆ จะต้องแน่ใจก่อนว่าเรามีความสามารถในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เร็ว และถูกต้องเพียงพอหรือไม่ก่อนนะครับ มิฉะนั้น การสอบแบบคอมพิวเตอร์อาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบของตัวน้องเองได้ครับ  5.ระยะเวลาที่ใช้ผลสอบ: แน่นอนว่าหากน้องๆ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ผลสอบ IELTS ภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ก็ควรเลือกสอบแบบ IELTS Computer-Delivered Test นะครับ

Q: สอบ IELTS ที่ไหนดี? British Council VS IDP

ข้อสอบ IELTS (British Council vs IDP) ต่างกันไหม? ทั้งสองศูนย์ เป็นศูนย์สอบ IELTS มีมาตรฐานในการออกข้อสอบและการให้คะแนนเหมือนกัน โดยในทุก ๆ รอบสอบ จะใช้ข้อสอบที่ออกโดย University of Cambridge เหมือนกัน ดังนั้นความยาก-ง่ายของข้อสอบ IELTS จะเหมือนกันทุกประการ  British Council   ข้อดี : British Council - Bangkok, สอบที่ Landmark Hotel ที่เดียวจบทุกอย่าง ทุก module มีเก้าอี้สำหรับนั่งรอเข้าสัมภาษณ์ ไม่ต้องกังวลว่าจะเปลี่ยนย้ายสถานที่ไม่ทัน หาห้องไม่เจอ หรือจะข้ามคิว สะดวกกว่ามาก มีนาฬิกาบอกเวลาว่าเหลือกี่นาที (ใหญ่มาก)  ข้อเสีย : ระเบียบเคร่งมาก ก่อนสอบตรวจของที่นำเข้าละเอียด โต๊ะนั่งสอบค่อนข้างแย่ เพราะ มันมีผ้าปูโต๊ะจึง เขียนลำบาก เวลาหมดเวลาในการสอบ ผู้คุมสอบชอบมายืนจี้ ใช้หูฟังที่มีสาย ซึ่งเกะกะเวลาเขียน  IDP  ข้อดี : ไม่เคร่งครัดเท่า British Council โต๊ะสอบดีกว่าที่ British Council เพราะไม่มีผ้าปูโต๊ะ จึงเขียนได้ง่ายกว่า part listening ใช้ headphone ที่มันไร้สาย เลยสะดวกต่อการเขียน ผู้คุมสอบไม่ได้มายืนจี้ว่าให้วางดินสอลงเวลาหมดเวลา   ข้อเสีย : ข้อเขียนสอบโรงแรมมณเฑียร ส่วนการสอบ Speaking จะจัดที่เดียวคือ ออฟฟิสของ IDP ชั้น 4 CP Tower ใกล้ BTS ศาลาแดง ถ้าได้คิวต้นๆต้องเผื่อเวลาเดินทางเปลี่ยนจากสถานที่แรกไปสถานที่สอบ Speaking ทำให้เวลากินข้าวน้อย มีที่นั่งรอค่อนข้างจำกัด อาจจะต้องนั่งตรงโถงทางเดินซึ่งไม่มีเก้าอี้

Q: ถ้าจะต้องขอยกเลิกหรือเลื่อนการการสอบออกไป จะทำอย่างไร?

น้องๆ ต้องติดต่อศูนย์สอบที่สมัครสอบเอาไว้ ถ้าเลื่อนหรือยกเลิกการสอบก่อนเวลาสอบที่ลงเอาไว้ 5 อาทิตย์ น้องจะได้รับเงินค่าสอบที่หักค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วคืน ถ้าหลังจาก 5 อาทิตย์ จะขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นมีเหตุผลทางการแพทย์ ถ้ามาสอบไม่ได้เพราะป่วยหนักสามารถนำใบรับรองแพทย์มายืนเรื่องที่ศูนย์สอบภายใน 5 วันทำการ น้องจะได้รับเงินค่าสอบที่หักค่าธรรมเนียมแล้วคืน ถ้าสายเพราะเรื่องที่ทางเราควบคุมไม่ได้ เช่น รถติด ทางศูนย์สอบอาจจะให้เลื่อนไปสอบในการสอบครั้งต่อไปที่ว่างและเร็วที่สุด

Q: เอาอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง

ทางศูนย์สอบได้จัดเตรียมดินสอและยางลบไว้ให้ สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมมาก็คือพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่ใช้สมัครสอบเข้าสอบด้วย อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ น้องๆ ต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารและวางไว้ในพื้นที่ว่างของส่วนตัวที่ทางศูนย์จัดสอบจัดไว้ให้ ถ้าไม่ปิดเครื่องหรือนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบจะถือว่าทุจริต ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสอบ

Q: ได้รับผลสอบกี่ชุด

น้องๆ จะได้รับผลสอบเพียงชุดเดียว ยกเว้นว่าน้องๆ จะยื่นเอกสารให้Citizenship and Immigration Canada (CIC) หรือ the United Kingdom Border Agency (UKBA) น้องๆ จะได้รับเอกสาร 2 ชุด โดยจะต้องยืนหลักฐานยืนยันว่าจะใช้เอกสารเพื่อยื่นให้กับสองหน่วยงานนี้ โดยน้องๆ จะขอให้ส่งผลสอบไปยังสถาบันต่างๆ ได้ไม่เกินห้าแห่งตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร ถ้าส่งไปรษณีย์แบบธรรมดาจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากจะส่งข้ามประเทศน้องๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง ถ้าจะขอรับผลสอบมากกว่าห้าชุด น้องๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์จัดสอบที่รับผิดชอบเรื่องผลสอบของน้อง โดยจะมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมในการขอเอกสารเกิน 5 ชุด ถ้าน้องทำผลสอบหายก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์จัดสอบที่รับผิดชอบเรื่องผลสอบของน้อง

Q: ถ้าไม่พอใจกับคะแนนที่ออกมาจะทำอย่างไร

น้องๆ สามารถยื่นเรื่องให้ตรวจข้อสอบของน้องใหม่ได้ที่ศูนย์จัดสอบภายใน 6 สัปดาห์หลังจากการสอบ โดยน้องๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นเรื่อง และจะได้รับเงินคืนหากผลคะแนนมีการเปลี่ยนแปลง โดยคนให้คะแนนและผู้ตรวจข้อสอบของไอเอลจะให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีมาตรฐานและคุณภาพในการควบคุมสูงอยู่แล้ว

Q: ต้องสอบข้อสอบทุกพาร์ทในวันเดียวใช่ไหม? สอบพาร์ทไหนก่อน?

การสอบฟัง อ่าน และ เขียน จะต่อกันทันทีตามลำดับโดยไม่มีการพัก ส่วนการสอบพูดนั้นจะจัดขึ้น 7 วันก่อนหรือหลังสอบ ขึ้นอยู่กับทางศูนย์สอบ ศูนย์สอบหลายๆ ที่ของเราจะให้ผู้เข้าสอบเลือกวันสอบพูด จะเป็นในวันเดียวกับข้อสอบเขียนเลยก็ได้ หรือจะสอบคนละวันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนที่น้องๆ สะดวก

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA9 views0 comments

Comentários


bottom of page