top of page

สรุปข้อแนะนำในการเตรียมตัวขอวีซ่า Work and Holiday 2024สรุปข้อแนะนำในการเตรียมตัวขอวีซ่า Work and Holiday 2024

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการ Work and Holiday Visa Thailand - Australia 2024 🇦🇺 และ Working Holiday Scheme Thailand - New Zealand 2024 🇳🇿 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่อยากไปทำงานและท่องเที่ยวในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยในปีนี้ทางออสเตรเลียเปิดโควตา 2,000 คน และนิวซีแลนด์เปิดโควตา 100 คน รวมทั้ง 2 โครงการเป็น 2,100 โควตา

โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะให้อิสระและสิทธิ์ในการทำงานระหว่างท่องเที่ยวในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ได้ถึง 1 ปี และมีค่าใช้จ่ายในการสมัครที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับโอกาสและประสบการณ์ดีๆ ที่จะได้รับ

ในรอบปี 2024 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้เปิดรับสมัครและประกาศรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่อยากให้ทุกคนทราบดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • อายุระหว่าง 18-30 ปี และต้องยังไม่เกิน 31 ปีในวันที่ยื่นขอวีซ่า

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับใบจบก่อนวันกดโควตา เพื่อใช้ในการส่งเอกสารให้ ดย. หลังจากกดโควตาสำเร็จ

 • มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ PTE 30 คะแนนโดยรวมขึ้นไป หรือผลสอบเทียบเท่าตามที่กำหนด

 • มีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 AUD หรือ 120,000 บาท สำหรับออสเตรเลีย และ 7,000 NZD หรือ 150,000 บาท สำหรับนิวซีแลนด์


หลักฐานประกอบการสมัครโครงการดย.

สำหรับรอบขอ username และ password

กำหนดการ:

 • ออสเตรเลีย วันที่ 15 - 22 มิ.ย. 2567 เวลา 09:00-16:00 น.

 • นิวซีแลนด์ วันที่ 12 ก.ค. 2567 เวลา 09:00-16:00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียม:

 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 200x265 พิกเซล

 2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 3. ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและอังกฤษ ตามหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน

 4. ที่อยู่ปัจจุบัน

 5. อีเมล (ตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง)

หลังจากสมัครเสร็จแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ username และ password ทางอีเมล เพื่อนำไปใช้สมัครออนไลน์ในรอบถัดไป หากไม่ได้รับอีเมลให้ติดต่อทาง interexchange@dcy.go.th


สำหรับรอบกดโควตา

กำหนดการคร่าวๆอ้างอิงจากปีก่อนๆ:

 • ออสเตรเลีย 30 มิ.ย. 2567 เวลา 09:00-16:00 น.

 • นิวซีแลนด์ 20 ก.ค. 2567 เวลา 09:00-16:00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียม:

 1. Passport ที่ยังไม่หมดอายุ

 2. แผนการเดินทางและประเภทงานที่สนใจ ไม่เกิน 1 หน้า A4 เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ

 3. หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์

 4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี สำหรับออสเตรเลีย และไม่เกิน 2 ปี สำหรับนิวซีแลนด์)


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษ มีดังนี้

 1. IELTS Overall 4.5 ขึ้นไป

 2. TOEFL iBT Overall 32 ขึ้นไป

 3. PTE Academic Overall 30 ขึ้นไป

 4. Cambridge หรือคุณวุฒิอื่นๆ ตามที่กำหนด


นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์อื่นๆ เช่น เรียนจบจากออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี, เรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี หรือจบมัธยมในหลักสูตรนานาชาติ 5 ปี เป็นต้น


ขั้นตอนการสมัคร WaH/WHS 2024

 1. เตรียมเอกสารและคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนเปิดรับสมัคร

 2. ลงทะเบียนขอ username/password ตามช่วงเวลาที่กำหนด

 3. ใช้ username/password เพื่อ login เข้าระบบและกดยืนยันโควตาตามวันเวลาที่แจ้งไว้

 4. เมื่อกดโควตาสำเร็จแล้ว ให้ส่งหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดเพิ่มเติม

 5. รอการตรวจสอบเอกสารและประกาศผลการพิจารณา จากนั้นดำเนินขั้นตอนการขอวีซ่าต่อไป

การเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday เป็นโอกาสดีที่หลายคนใฝ่ฝัน การเตรียมความพร้อมและเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด อย่าลืมจดบันทึกกำหนดการสำคัญๆ และเวลาของแต่ละขั้นตอนให้ดี และขอให้ทุกคนโชคดีในการสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีครับ


คำถามที่พบบ่อย


 1. ถ้าอายุเกิน 30 ปีแล้วจะสมัครได้หรือไม่? ตามเกณฑ์ของปีนี้ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ยื่นขอวีซ่า ดังนั้นหากเกินเกณฑ์อายุแล้วจะไม่สามารถสมัครได้ในรอบนี้ครับ

 2. สามารถใช้ผลสอบ IELTS หรือ PTE ที่สอบนานแล้วได้หรือไม่? สำหรับออสเตรเลีย ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ในวันที่ 31 ส.ค. 2567 ส่วนนิวซีแลนด์ ผลสอบมีอายุได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึง 25 ส.ค. 2567 ครับ

 3. ถ้ากดโควตาไม่ทันจะมีรอบเพิ่มเติมหรือไม่?  โดยปกติแล้วจะมี 1 รอบต่อปีเท่านั้น ยกเว้นจะมีการประกาศเพิ่มโควตาพิเศษ โอกาสค่อนข้างน้อย ดังนั้นแนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อมและกดให้ทันในรอบแรกที่เปิดครับ

 1. เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วจำเป็นต้องเดินทางทันทีหรือไม่? เมื่อได้รับ Letter of Offer แล้ว จะมีเวลา 1 ปี ในการยื่นขอวีซ่าและเดินทางเข้าประเทศ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องรีบเดินทางทันที สามารถวางแผนและเตรียมตัวได้ตามสะดวกครับ

 2. ระหว่างร่วมโครงการสามารถท่องเที่ยวนอกประเทศได้หรือไม่? ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศได้ แต่ต้องกลับมาถึงประเทศก่อนวีซ่าหมดอายุ และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเรื่องจำนวนวันขั้นต่ำที่ต้องอยู่ในประเทศ ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากสถานทูตหรือตัวแทนวีซ่าครับ

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday ในปีนี้โชคดี มีความพร้อมทั้งด้านคุณสมบัติ เอกสาร และการวางแผน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังเตรียมตัวสมัคร หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์และเพจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้ดี มีสมาธิ และไม่ประมาท เมื่อถึงวันกดโควตาอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุก เตรียมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้พร้อม และที่สำคัญคือสู้ๆ นะครับ แล้วพบกันใหม่ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สวัสดีครับ


สรุปข้อแนะนำในการเตรียมตัวขอวีซ่า Work and Holiday 20248 views0 comments

Comentarios


bottom of page