top of page

เปรียบเทียบการสอบ Duolingo VS IELTS ต่างกันอย่างไร?

Updated: Mar 2, 2022Duolingo English Test คือ การสอบภาษาอังกฤษออนไลน์แบบ Computer Adaptive Test สุดไฮเทค เพื่อใช้เพื่อวัดความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน


การสอบ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษจากประเทศอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่จะไปศึกษาต่อหรือยื่นวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์


ความสะดวกเรื่องการเข้าสอบ IELTS ต้องจองล่วงหน้าและเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบ

Duolingo สามารถลงทะเบียนก่อนสอบได้เลยทันทีไม่ต้องจองที่ล่วงหน้าเป็นวัน

ระยะเวลาที่ใช้สอบ การสอบ Duolingo English Test จะวัดทั้ง 4 ทักษะภายใน 1 ชั่วโมงเพราะเป็นข้อสอบแบบ Adaptiveคือปรับความยากตามระดับคนสอบ

การสอบ IELTS ใช้เวลาการสอบทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที และแยกสอบทักษะเป็นส่วนๆ


ระยะเวลารอรับผล Duolingo รอรับผลได้ภายใน 2 วัน

IELTS แบบคอมใช้เวลาสอบทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที รอผลใน 3-5 วัน

การสอบ Speaking Speaking ใน Duolingo English Test จะเป็นการพูดอัดวิดีโอ ตรงนี้อาจจะทำให้คนสอบตื่นเต้นน้อยลง

IELTS ต้อง Speaking กับเจ้าของภาษา


ค่าสอบ ค่าสอบ Duolingo English Test ถูกกว่า IELTS ค่อนข้างมาก โดยการสอบ Duolingo English Test 1 ครั้ง ประมาณ 1,600 บาท สามารถยื่นผลสอบได้ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย

ค่าสอบ IELTS ซึ่งอยู่ที่ราวๆ 7,000 บาท แต่ถ้าจะยื่นเรียนต่อมากกว่า 5 มหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA


30 views0 comments

Comments


bottom of page