top of page

เรื่องของ Grammar ที่ต้องรู้ก่อนสอบ IELTSสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน Eng for Ed ก็ได้รวบรวม Grammar ที่ต้องรู้ก่อนสอบ IELTS มาฝากสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS กันอยู่นะคะ เพื่อเตรียมตัวและเอาไปอัพคะแนน IELTS ของเราได้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ

Grammar ที่ควรรู้ก่อนสอบ IELTS

Grammar สอดแทรกอยู่ในทุกๆพาร์ทของการสอบ IELTS โดยเรื่องที่เราจะต้องไม่พลาดก่อนลงสนามสอบ IELTS จะประกอบไปด้วย

 • Noun

 • Pronoun

 • Plurals

 • Articles

 • Conjunctions

 • Verb tense

 • Tense

 • Modals

 • Gerunds and infinitives

 • Subject-verb agreement

 • Comparison

 • Modifiers

 • Relative clauses

 • Conditional

 • Passive voice

 • Word order, Word form


ทั้งหมดนี้คือ Grammar เรื่องหลัก ๆ ที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS แน่นอน จึงควรเตรียมตัวและฝึกให้แม่น ทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ในการทำข้อสอบและช่วยเพิ่มคะแนนให้คนที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่แน่นอน ซึ่ง Grammar ที่ผู้สอบมักจะใช้ผิดอยู่เสมอ มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Subject-verb agreement, Punctuation, Plurals, Articles, Relative clauses, Word order, Word form, Verb pattern และ Tenses อย่าลืมระมัดระวังการใช้งาน Grammar เหล่านี้ให้มากเป็นพิเศษ
Grammar มีผลอย่างไรกับการสอบ IELTS

การสอบ IELTS ไม่ได้พาร์ทสำหรับทดสอบ Grammar โดยตรง แต่สอดแทรกไปยังทุก ๆ ส่วนของข้อสอบทั้งทางตรงและทางอ้อม


 • IELTS Grammar กับพาร์ท Writing

ต้องบอกเลยว่า Grammar จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาคะแนนให้กับพาร์ท Writing ของข้อสอบ IELTS ที่สำคัญมากพาร์ทหนึ่ง หากเราใช้ Tense ผิด หรือหากเราเติม s/es ในประโยคผิดไป หรือผิดในจุดอื่นๆ การถูกตัดคะแนนจะตามมาอย่างแน่นอน


 • IELTS Grammar กับพาร์ท Speaking

สำหรับการสอบ IELTS พาร์ทการพูด หรือ Speaking นั้น ยังคงจำเป็นต้องใช้ความพร้อมทางด้าน IELTS Grammar เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นการสอบพูดในเชิงวิชาการ และให้ความสำคัญกับหลัก Grammar ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง Tense ต่างๆ ที่จะต้องถูกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์


 • IELTS Grammar กับพาร์ท Listening

หลายคนอาจสงสัยว่า IELTS Grammar จะเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบ IELTS พาร์ท Listening ได้อย่างไร เพราะโดยปกติแล้ว การทำข้อสอบพาร์ทนี้เราจะต้องเขียนคำตอบลงไป หากคำตอบที่เขียนตอบไปนั้นสะกดไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนั้นๆ แต่ทั้งนี้ การสะกดคำตอบนั้น อาจจะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคโดยรวมด้วยเช่น ต้องเติม s หรือ es ในคำตอบด้วยหรือไม่ หากเราไม่ได้เตรียม Grammar มาก่อน ก็อาจจะทำให้เสียคะแนนไปได้
Grammar 5 จุดที่สำคัญ ต้องระวัง !
 • จุดที่ 1 Noun – Verb Agreement

คำกริยาจะต้องมี agreement กับคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคที่มากำกับเสมอ นั่นคือ ถ้าคำนามนั้นอยู่ในรูปเอกพจน์ กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์ด้วย ถ้าคำนามอยู่ในรูปพหูพจน์ กริยาก็ต้องเป็นรูปพหูพจน์ด้วย โดยเฉพาะคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษที่สาม


 • จุดที่ 2 Countable and Uncountable Noun

ในภาษาอังกฤษ คำนามบางประเภทเป็นคำนามนับได้ นั่นคือ สามารถอยู่ในรูปเอกพจน์และพหูพจน์ได้ แต่ก็มีคำนามบางประเภทที่นับจำนวนไม่ได้ จึงอยู่ในรูปเอกพจน์ได้อย่างเดียว ได้แก่ Advice, Advertising, Food, Information, Knowledge, Education, Money, Traffic, Shopping, Travel, Entertainment, Happiness, Literature, Work, Research

ถ้าเห็นคำนามเหล่านี้เมื่อไร เพื่อนๆ ต้องไม่ใช้ article a หรือ an, คำบอกจำนวน เช่น one, three หรือ คำกริยาที่เป็นรูปพหูพจน์ เด็ดขาดนะคะ เพราะถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้และอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ


 • จุดที่ 3 การใช้ article a/an ร่วมกับนามวลีบางประเภท

คำนามบางประเภท โดยเฉพาะนามวลีที่ประกอบขึ้นจากคำคุณศัพท์ จำเป็นต้องใช้ article a หรือ an ร่วมด้วยเสมอ ได้แก่ a massive improvement, an overall majority, a small percentage, a strong argument เป็นต้น คำนามวลีเหล่านี้แม้จะเป็นคำนามนับไม่ได้ แต่ต้องเกิดร่วมกับ article เสมอ


 • จุดที่ 4 กริยา –ing และ กริยาแบบ to infinitive

กริยาบางตัว เช่น suggest, recommend, practice, mind, keep, involve, imagine, give up, finish, enjoy, deny, consider, carry on, avoid เป็นต้น จะตามด้วยกริยาที่เติม –ing

ในขณะที่ กริยา learn, would like, want, seem, refuse, promise, prepare, offer, learn, hope, help, deserve, decide, afford, ask จะตามด้วย to infinitive


 • จุดที่ 5 การใช้ The

เมื่อไรที่ต้องใช้ The

- เมื่อคำนามนั้นได้รับการกล่าวถึงมาแล้ว และเป็นการเจาะจงในการสื่อสาร

- เมื่อคำนามนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในโลกเพียงสิ่งเดียว

- ใช้คู่กับการบอกลำดับตัวเลข

- ใช้กับคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์เปรียบเทียบขั้นสูงสุด

- ใช้กับสถานที่บางแห่งหรือประเทศบางประเทศ

- ใช้กับคำนามที่เป็นนามธรรมเพื่อบรรยายถึงสภาพ, กระบวนการ, คุณภาพหรือการเปลี่ยนแปลง


เมื่อไรที่ไม่ต้องใช้ The

เมื่อเพื่อนๆ ต้องการพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง โดยสิ่งนั้นๆ จะอยู่ในรูปพหูพจน์แทน ถ้าเป็นคำนามที่นับได้และอยู่ในรูปเอกพจน์ ถ้าเป็นคำนามที่นับไม่ได้
บทความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ IELTS
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA


119 views0 comments

Comments


bottom of page