top of page

How to ตอบคำถาม อธิบายจุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเองให้ฟังหน่อย เป็นภาษาอังกฤษ > การวางแผนการตอบ + ตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษก่อนอื่นมารู้ก่อนว่าเค้าถามไปทำไม

ผู้สัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

1. ประเมินการประเมินตนเอง: พวกเขาต้องการดูว่าคุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหน คุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณได้อย่างถูกต้องหรือไม่ และคุณใช้จุดแข็งอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน


2. ตระหนักถึงลักษณะนิสัยที่เป็นบวก: พวกเขาต้องการทราบว่าคุณตระหนักถึงลักษณะนิสัยที่เป็นบวกของคุณหรือไม่ เช่น ทักษะ ความสามารถ และสิ่งที่คุณทำได้ดี คุณใช้จุดแข็งเหล่านี้ในการทำงานอย่างไร


3. การจัดการกับจุดอ่อน: พวกเขาต้องการดูว่าคุณตระหนักถึงจุดอ่อนของคุณหรือไม่ และคุณมีแผนที่จะปรับปรุงจุดอ่อนเหล่านั้นอย่างไร คุณเคยทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองในอดีตหรือไม่


4. ปรับสมดุลกับทีม: พวกเขาต้องการดูว่าทักษะและลักษณะนิสัยของคุณจะเข้ากับทีมงานที่มีอยู่ได้ดีหรือไม่ จุดแข็งของคุณอาจเสริมสร้างจุดอ่อนของผู้อื่น และวิธีการทำงานของคุณสามารถเข้ากันได้กับสไตล์การทำงานของเพื่อนร่วมงานคนอื่น


สรุป: การถามคำถามเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นวิธีสำคัญสำหรับผู้สัมภาษณ์ในการประเมินว่าคุณจะเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าให้กับทีมหรือไม่ การตอบคำถามอย่างรอบคอบและซื่อสัตย์จะช่วยให้คุณโดดเด่นจากผู้สมัครคนอื่น


ตัวอย่างคำถามถึงจุดแข็ง

  • Why are you good at X?

  • How does X help you at work?

ตัวอย่างโครงสร้างการตอบ

Here is a sample structure for a response:

I am [STRENGTH]. I learned this through [HOW YOU DEVELOPED STRENGTH], and this allowed me to [IMPACT of STRENGTH] at my current/previous job/experience.

มีต่อ


ตัวอย่างการตอบ

Sample responses to “What are your strengths?”

These examples can give you an idea of the type of structured response. They demonstrate that you are confident of this strength and that you will use it to succeed in this specific role.


1. Collaborative

I am very collaborative. I’ve always enjoyed working on teams and it is one of my strongest attributes. In my previous job as a marketing research analyst, I led a project that involved diverse stakeholders, focus groups, and extensive field research, which taught me about my ability to inspire others in stressful situations. The client used our insights to create a sustainable (both environmentally and financially) product.


2. Technical know-how

I love staying up-to-date with trends in the tech industry. From my current role, I know the ins and outs of SAP very well, so I can anticipate problems before they arise. I get excited about tinkering around with gadgets in my personal life, and this trait has come in handy in the workplace when I get to know a piece of software or program intimately.


3. Detail-oriented

As a content creator, I love brainstorming new approaches to reach our consumers. But I am most known for my attention to detail. I care a lot about word choice because I believe that precise language can transform a piece from good to great (and I never miss a deadline). My blogs and articles consistently perform well and reach the top of Google searches. 


4. Positive attitude

My positive attitude is definitely one of my strengths. I have been a restaurant server, a tutor, and a health aide in the past decade, all jobs that require plenty of energy and endurance. I can view a situation from multiple perspectives and empathize with my customers, students, and patients to understand their needs at any given time.


5. Solving problems

I am a solutions-oriented person and a quick learner. In my role as an electrical engineer, I learned to perform well under pressure when designing equipment because our team would not be able to win a contract unless we produced the blueprints quickly, with as few resources as possible. In these circumstances, I am not afraid to ask questions to figure out the challenge. I do extensive research for every client, so I can be extra prepared.—----------------------------------------กลยุทธ์ในการพูดคุยเกี่ยวกับจุดอ่อน

ทุกคนมีจุดอ่อน นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์  แต่ความสามารถในการรับรู้จุดอ่อนและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองนั้นแท้จริงแล้วเป็นจุดแข็ง  เคล็ดลับในการพูดคุยเกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณคือการจับคู่ความตระหนักรู้ตนเองกับการลงมือทำและผลลัพธ์:

1. จุดอ่อนคืออะไร?

ระบุจุดอ่อนของคุณอย่างตรงไปตรงมา  อย่าพยายามซ่อนหรือพูดเบาๆ  ยิ่งคุณตรงไปตรงมามากเท่าไหร่ ผู้สัมภาษณ์ก็จะยิ่งประทับใจกับความซื่อสัตย์ของคุณมากขึ้นเท่านั้น


2. คุณทำอะไรเพื่อปรับปรุง?

อย่าเพียงแค่ระบุจุดอ่อน  แสดงให้เห็นว่าคุณตระหนักถึงจุดอ่อนนั้นและกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไข  ตัวอย่างเช่น คุณอาจกล่าวว่า "ฉันรู้ว่าการพูดในที่สาธารณะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับฉัน ดังนั้นฉันจึงเข้าร่วมชมรมพูดและฝึกฝนการนำเสนอเป็นประจำ"


3. การปรับปรุงนั้นส่งผลกระทบต่องานของคุณอย่างไร?

อย่าหยุดแค่การพูดถึงวิธีการปรับปรุง  แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงนั้นส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไร  คุณอาจกล่าวว่า "นับตั้งแต่เข้าร่วมชมรมพูด ฉันรู้สึกมั่นใจในการนำเสนอในที่ประชุมมากขึ้น และทีมงานของฉันก็ตอบรับผลงานของฉันได้ดีขึ้น"ตัวอย่างการตอบคำถามเรื่องจุดอ่อน


Sample responses to “What are your weaknesses?”

The following examples can help you formulate your response.


1. Self-criticism

I can be quite critical of myself, which can lead to negative self-talk and eventual burnout. I've found that I can avoid this by recording my goals, objectives, and key results and setting aside time to celebrate milestones and achievements, big and small. This not only helps me focus on how I'm benefiting the team, but it also has also helped me get better at prioritizing my most impactful tasks.


2. Fear of public speaking

I am a naturally shy person. Since I was a kid, I have always felt nervous presenting in front of the class, and that translated into the workplace. A few years ago, I led a big project and was asked to present it to board members. I was so nervous, but I realized I had to overcome this fear. I signed up for Toastmasters as a way to practice public speaking. Not only did this help get me through that first presentation, but it also helped me feel more confident as a leader. Now I'm helping my own team build presentation skills.


3. Procrastination

Procrastination has long been a bad habit of mine. I think it stems from a fear of failure, to be honest. In my last job as a real estate agent, keeping up with appointments and critical paperwork was essential to success. I started using Google Calendar and apps like Trello to manage my time better. Crossing things off my to-do list makes me feel accomplished, and I've learned to tackle harder tasks early in the day when I'm feeling refreshed and less likely to put them off. 


4. Issues with delegating tasks

I'm a bit of a perfectionist, so I sometimes struggle to delegate tasks to my teammates. This has led to taking on too much. As a manager, I've tried to be intentional about recognizing the strengths of those on my team and delegating tasks that match those strengths. It was hard at first, but I've seen that by communicating clear expectations and trusting my team, they rise to the occasion and I'm able to manage projects more efficiently.


5. Lack of experience with skill or software

I haven't had as much experience with Python as I'd like. When I decided to make a shift into data analytics, I knew I'd need to use a statistical programming language to perform efficient analysis. I signed up for a Python for Everybody course, and I've found I really love it. I'm excited to start applying the techniques I'm learning to help make my workflow more efficient.


153 views0 comments
bottom of page