top of page

คลังข้อสอบ IELTS Writing Task1 (General) มากกว่า 10 ชุด!! ฝึกครบได้ Band7++ แน่นอน

Updated: May 12, 2023
คอร์สติวไอเอลส์ออนไลน์ครบ 4 ทักษะ

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง
Write a letter to the Information Officer at the TAPE Information Office asking for information about the Tertiary Preparation Certificate.
Describe your educational background and your reasons for wanting to do the course.
You should write at least 80 words.
Allow yourself 15 minutes for this task.

model answer:

Dear Sir/Madam, I would like some information about the Tertiary Preparation Certificate. If possible I would like to enroll in this course as a part-time student in 1992. I left school eight years ago after completing the 1ISC. Since then I have worked as a sales assistant in both Grace Bros and David Jones. From the beginning of this year I have been in charge of the Children's Wear Department in Grace Bros, Lily field. However, in order to advance any further in my career into a managerial position, I will need to do some further study, such as a Marketing or Business Course. Because I have not studied for many years, I believe that I should complete the TPC before enrolling in a Business course. Could you please send me the information as soon as possible, and tell me the dates for enrolling in the Tertiary Preparation Certificate. Yours faithfully.
You should spend about 20 minutes on this task.
You have a friend who lives in a city abroad. You have decided that you would like to apply to do a course at one of the colleges in this city.
Write a letter to your friend. In the letter


explain what you would like to do
explain what kind of work or studies you have been doing for the past few years
ask for assistance in contacting an appropriate institution

Write at least 150 words.

Model answer

Dear Anita,

Sorry I haven't written to you for ages. I've been so busy over the last year and I never seem to have a minute to myself.

I'd like to study electrical engineering at university in Australia next year and I hope you can give me some advice. I think I would prefer Melbourne because I know a few people from my visit last year.

This year I'm doing maths and physics at school and I hope to do well in my exams. However, I really don't know which university to apply to, so could you send me some information about different colleges? Also, can you find out what qualifications I need? For instance, as an overseas student, do I have to take an English test?

I hope you don't mind doing this for me. It is much better to get this information from someone who lives in the country, so I hope to hear from you soon.

Many thanks, Rosanna

(162 words)
You are organising a trip to the Snowy Mountains in New South Wales for a group of students from Perth in Western Australia.
Write to the manager of Student Hostel Services and explain when you want to visit the Snowy Mountains, how long you will stay, how many students are in your party, and what accommodation you will reuire.

model answer:

Dear Manager of Student Hostel Services, I am writing to seek accommodation in the Snowy Mountains for a group of students from Perth. We expect to be in the Snowy Mountains between June 1 and June 12. There are fourteen people in our group, five men, seven women and a married couple. The five men will accept dormitory accommodation, and the women are happy to share rooms, but the married couple would like a double room. We hope to keep our expenses as low as possible.

Please tell me about recreational services in the area. The group will bring their own boots for bushwalking, but we are hoping to hire equipment for other sports, like skiing. Some of our group will want to hire geological picks and other equipment, if possible. We also need to know about access to caves and other interesting geological features in the area.

I am looking forward to receiving information about the Student Hostel Services and other facilities. Yours sincerely Amanda Chan

You recently bought an item of clothing from a shop. You discovered that it had a fault and returned it to the shop for replacement or refund. However, the assistant told you that this was against the store's policy.

Write a letter to the store manager, explaining the problems you have had. Ask  for a refund or exchange on the item.
You should write at least 150 words.
You should spend about 20 minutes on this task.
You do NOT need to write your own address.

model answer:

10th January, 2004 Dear Sir or Madam Re: faulty jumper and refund refusal On Wednesday 2nd January, I bought a green long-sleeved jumper from your store. The jumper was medium-sized and made fom cotton. It cost $59.95 and it was not on special.

When I got home, I discovered that there was a small hole in the left sleeve. It looks like a rip of some kind and the stitching has unravelled. I returned to your shop the next day to ask for an identical replacement jumper. Unfortunately there were none in stock. Therefore I asked for a refund. However, the shop assintant refused to give me a refund because it was not the policy of the store.

I am writing to demand a refund or, at the very least, a replacement jumper. The jumper is unwearable as it is and I do not want to buy anything else. I hope that you can assist me in this matter. If I do not get satisfaction, I will be forced to seek legal advice. Yours sincerely Susan Milne.

You should spend about 20 minutes on this task.
The Local Council in the area where you live has decided to demolish an old historical building to build a shopping centre.
Write a letter to the head of the Council. In your letter:


explain why it is important to preserve the old building
suggest how the building can be used to benefit the local community
suggest another place for the shopping centre

Write at least 150 words.

Model answer

Dear Sir or Madam,

I am writing to express my dissatisfaction with the Local Council's decision to demolish the Castlemaine Market building in the Old Town where I have lived for six years.

Although the building is in a very poor condition, I do not think it is beyond repair. I believe that the Castlemaine Market can be restored and put to good use for the local community.

It can be used to house a tourist information centre or a community centre for the people living in the area. I am convinced that you would have no shortage of people who would gladly volunteer to organise a fund-raising campaign for the cause.

I understand that the proposed shopping centre is going to bring business and jobs to the area, but I do not think this should be done at the expense of losing one of the oldest and most interesting historical landmarks in Old Town. I wonder if the Council has considered the abandoned cement factory on the corner of the Victoria Street and Kingsway Lane as a possible site for the construction project.

I hope the Council reconsiders the decision to demolish the Castlemaine Market and finds a different site for building the shopping centre.

Yours faithfully, Myles Gray

(210 words)

You borrowed some books from your school or college library. Unfortunately you have to go away to visit a sick relative and cannot return the books in time.
Write a letter to the library. Explain what has happened and tell them what you want to do about it.
You should write at least 150 words.
You should spend about 20 minutes on this task.
You do NOT need to write your own address.

model answer:

Dear Sir or Madam, I am writing this letter to explain why I have been unable to return the three books have out on three-day loan, which are now overdue. After taking the books out on 16th March, I had an urgent phone call from my elderly aunt's neighbour to say that my aunt had had a fall and had been taken into hospital. I am her only surviving relative in this country, so I felt I had to go and see her immediately. I travelled down to Surrey the following morning, thinking I would stay for only two or three days. Unfortunately, my aunt's condition has only improved very slowly, so I have had to stay here longer than expected. However, the hospital says that if all goes well, she should be able to go home in two or three days' time, in which case I will be back at the beginning of next week. Dealing in mind the circumstances I trust you will kindly waive any fines that may have accumulated. Yours sincerely

You are unhappy about a plan to make your local airport bigger and increase the number of flights. You live near the airport.
Write a letter to your local newspaper. In your letter:

• explain where you live
• describe the problem
• give reasons why you do not want this development.
You should write at least 150 words.
You should spend about 20 minutes on this task.
You do NOT need to write your own address.

model answer:

Dear Sir/Madam, I am writing with regard to the article in your newspaper dated 7th September. My house is situated within 20 minutes walk of the airport. Please allow me to point out the problems which have caused serious damage on the residential area. I am fully sure that the problems must be aggravated if the plan is carried out to expand the airport and Increase the number of flights. First of all, the low-flying aeroplanes are utterly distractive. They make such a big noise that I cannot concentrate on housework at all. What is worse, I am woken up by the late hour flights at midnight; I was diagnosed as Insomnia the other day. I should call this situation noise pollution. Secondly, I am afraid that the expansion of the airport may reduce the plot of land for the playground which is under construction near the airport at the moment. To sum up, I strongly disagree with the plan. I would appreciate if you could possibly write the article about the problems and disagreement as I said above. Yours faithfully

You have just returned home after living with a family in an English-speaking country for six months.
You now realise that you left a small bag of personal possessions in your room.
Write to the family describing the things you left behind. Ask them to send some ar all of them to you. Offer to cover the costs.
You should write at least 150 words.
You should spend about 20 minutes on this task.
You do NOT need to write your own address.

model answer:

Dear Mr. and Mrs. Hooper, I hope you are all well. The flight home seemed very long but my family all came to meet me at the airpoint, which was fantastic. Thank you so much for having me - I enjoy my time with you very much. I have a favour to ask. When I got home, I realised that I had left a small black handbag in my bedroom. You may recall that I bought myself a new bag while I was in Sydney and I'm pretty sure I put the old one under the bed. I don't really need the bag but some of the things inside are of sentimental value and I would be very grateful if you could send them to me. There is a red address book, a small leather wallet with some photos and a silver necklace. None of the other things are important so please don't worry about them. Could you please let me know how much the postage is and I will send you the money to cover the cost. Looking forward to hearing from you soon. Thank you once again for your help. Love to all the family. Maria

Last week you were on a flight to London. Unfortunately, when you left the plane, you left a bag. You did not remember about the bag until you got to your hotel.
Write a letter to the airline. Explain what has happened, describe the bag and its contents and say what you would like them to do about it.
You should write at least 150 words.
You should spend about 20 minutes on this task.
You do NOT need to write your own address.
model answer:

Dear Sir, I am writing in connection with a bag that I left on one of your planes. Last week on Tuesday 4th May I came to London on flight ABC from New York. My seat number was R5. The plane arrived late at night and I was tired. As a result when I got home, I remembered that I had left my bag on the plane under the seat in front of me. My bag is small and made of black leather with a zip opening the top. Inside the bag there is a pen, a paperback I was reading, some car keys and my diary. Therefore would your lost property department please check and see if they have my bag and contact me as soon as possible to let me know whether they have found it or not? You can contact me on my mobile telephone number which is: 01753 853 736. Thanking you in advance for your help, I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, John Smith

You have just rented an unfurnished flat and a friend has told you that the Opportunity Shop in the shoping centre has cheap second-hand furniture.
Write to the shop owner describing what you need and asking whether they have these items and what they cost.
You should write at least 150 words.
You should spend about 20 minutes on this task.
You do not need to write your own address.

model answer:

Dear Sir/Madam

I have just arrived from overseas and need to have some furniture for my unfurnished flat. A friend has told me that you have some cheap second-hand furniture for sale.

Perhaps you can help me. I would like a kitchen table, some chairs, a double bed, as well as a single bed for a visitor, a cupboard for our clothes, and a bookcase. If you sell home appliances, I would like a microwave oven, a fridge, TV set and a CD player too. These must all be clean and the electrical items must be in good working condition with a guarantee of at least three months.

I would be grateful if you could give me some prices for these items. If you do not supply electrical goods, can you recommend another shop which does? Also, could you let me know what you would charge to deliver goods to High Street.

Thank you for your help. I look forward to hearing from you.

Yours faithfully

You have recently heard that a friend of yours has had some problems as a result of some unusual weather. Write a letter to your friend.
In your letter
express concern (i.e. say you are sorry to hear what has happened)
tell them about a similar experience that you once had
give some advice or offer help
You should write at least 80 words.
Allow yourself 15 minutes for this task.

model answer:

Dear Anna and Leo, We were shocked to hear from Lara about the storm that hit your city recently and the damage done to your house. How awful to come home from your holiday to find the roof blown off the house! I understand how you must feel, as we had a similar experience a few years ago when there was a sudden electrical storm here in Sydney. I came home from work to find that a tree had fallen on top of the house and all the windows were broken. Fortunately the insurance covered the cost of the repairs, but it was still very upsetting. I suppose you have to think positively in situations like this and look at the opportunity you have to improve your house - give it a new look. If we can do anything for you in the holidays, we'd be happy to help. Drop us a line and let us know. Best wishes
You have seen an advertisement for part-time work in a hotel for threemonths over the summer.
Write a letter to the Manager.
In your letter
say what experience you have
ask what the work involves
enquire about conditions
You should write at least 150 words.
Allow yourself 15 minutes for this task.
you do NOT need to write your own address.

model answer:

Dear Sir, I am writing to enquire about the part-time position as a waiter advertised in 'The Evening Echo' on 24th June. I am looking for work in the months of July and August because my university vacation is then. I have quite a lot of experience in the hotel business, as I was working in a guesthouse last year. The job involved dealing with geusts, and I very much enjoyed it. I can supply references of my previous employer if you require them. Could you please let me know what this position involves? At the guesthouse, I worked as a porter and also I did some work as a waiter in the restaurant, so I would be interested in either of these jobs. Could you give me an idea of the working hours? I am available at the weekends as well as during the week, and I can work any hours. However, I would prefer daytime to shifts, if possible. Could you also tell me about accommodation for employees and how much you pay. I would appreciate hearing from you. Yours faithfully

You borrowed an important textbook from a classmate last term.
You now realise your classmate has returned home overseas and you still have the book.
Write a letter to him/her. In your letter
apologise fro the mistake
find out how important the book is to him/her
say what you will do
You should write at least 150 words.
Allow yourself 15 minutes for this task.
you do NOT need to write your own address.

model answer:

Dear Yuki, I hope you had a safe journey back to Japan, and that your family are all well. I am writing to say that I'm sorry for not giving you back the book 'English Grammar in Use' which I borrowed from you last term. You lent it to me just before the exams to help me prepare for them, and yesterday I found it under my bed. Please let me know straight away if you need this book for your studies right now, or whether you can manage without it. If you really need it, I can post it for you by airmail immediately. If not, do you mind if I send it by ordinary mail as it quite heavy? Or, if you prefer, I can send seme money insead. Please let me know what you want me to do. I hope you enjoy the holiday.

You went to the local hospital’s Emergency Department with your young child who had severe stomach pains. You had to wait for almost four hours before your daughter was treated by a doctor and, while you were waiting, you were constantly ignored by the other staff.

Write a letter to the Registrar, complaining about the service you received.
You should write at least 150 words.
Allow yourself 20 minutes for this task.
You do not need to write your own address.
Begin your letter as follows: Dear Sir or Madam . . . ,

model answer:

Dear Sir or Madam I am writing to complain about the treatment my daughter and I received when we visited the casualty department in your hospital last weekend. During the afternoon, my daughter developed severe pains in the stomach. Because it was Sunday, my normal doctor was not in his surgery, so we went to the hospital casualty department. When we reached the Enquiry counter, it was obvious that my daughter was unwell as she was screaming with pain. However, the Receptionist just told us to sit down and wait. Over the next four hours, I constantly asked how long it would take for a doctor to see my daughter, but the Receptionist was quite rude and didn’t seem to care very much. Eventually, we did see a doctor and my little girl had to undergo tests to see if she had appendicitis. However, I was really angry because the doctor said he had not seen anyone for over an hour, so the Receptionist wasn’t doing her job properly. I would be grateful if you could investigate this terrible service to make sure it doesn’t happen again. Yours faithfullyโปรลับ!! หากแจ้งว่ามาจากเวปไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น!!
คอร์สติวไอเอลส์ออนไลน์ครบ 4 ทักษะ


คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


2,367 views0 comments

Comments


bottom of page