top of page

เจาะลึกรูปแบบข้อสอบ Duolingo English Test
สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน Eng For Ed ได้รวบรวมรูปแบบข้อสอบ Duolingo English Test มาฝากทุกคนกันค่ะ ซึ่งเป็นการสอบที่ใหม่และกำลังน่าสนใจมากในขณะนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ

Duolingo English Test

คือ การสอบภาษาอังกฤษออนไลน์แบบ Computer Adaptive Test เพื่อใช้เพื่อวัดความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน การสอบ Duolingo English Test จะวัดทั้ง 4 ทักษะภายใน 1 ชั่วโมงเพราะเป็นข้อสอบแบบ Adaptive คือปรับความยากตามระดับคนสอบ

การสอบ IELTS ใช้เวลาการสอบทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที และแยกสอบทักษะเป็นส่วนๆ ผลสอบจะทำการรอรับผลได้ภายใน 2 วัน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสอบ Duolingo English Test 1 ครั้ง ประมาณ 1,600 บาท สามารถยื่นผลสอบได้ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย


ขั้นตอนในการสอบ Duolingo English Test

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมตัวสอบ Set up (5-10 นาที)

เป็นการเซ็ตอัพให้คอมพิวเตอร์ตัวเองพร้อมสอบ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งองศากล้องหรือเช็คไมโครโฟน และลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยรูปถ่าย พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน


ขั้นตอนที่ 2: สอบ Adaptive Test (25-45 นาที)

วัดทั้ง 4 ทักษะ คือ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) นี่คือส่วนหลักของการสอบและเป็นส่วนที่คิดคะแนน


ขั้นตอนที่ 3: สัมภาษณ์และข้อเขียน (10 นาที)

ส่วนนี้เรียกว่า Video/Writing Sample หรือตัวอย่างวิดีโอการสัมภาษณ์และการเขียน ข้อสอบจะให้เลือกคำถามในการเขียนและการสัมภาษณ์ ซึ่งระดับคำถามที่จะได้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนที่เราทำได้ในส่วน Adaptive Test ซึ่งวิดีโอสัมภาษณ์และตัวอย่างงานเขียนนี้จะไม่คิดคะแนน แต่จะถูกส่งไปพร้อมกับคะแนนส่วน Adaptive Test ที่มหาวิทยาลัยที่เรายื่นคะแนน


ประเภทคำถามของ Duolingo English Test

จะมีคำถามหลากหลายรูปแบบที่จะต้องเจอ คำถามแบบที่ 1-10 จะเป็น Adaptive Test ซึ่งจะนับเป็นคะแนนสอบ แต่ในส่วนของแบบที่ 11-12 จะเป็นส่วนที่ไม่ได้นับคะแนน แต่จะส่งประกอบไปให้มหาวิทยาลัยเพื่อแสดงทักษะภาษาอังกฤษของตัวผู้สอบ


แบบที่ 1: อ่านและเติมคำให้ถูกต้อง (Read and Complete) : จำนวน 3-7 ข้อ

ลักษณะโจทย์ : จะมีพารากราฟที่ข้อความประโยคแรกมักจะสมบูรณ์ จะมีคำที่ตัวอักษรขาดหายไป สิ่งที่ต้องทำคือเติมตัวอักษรให้เป็นคำที่สมบูรณ์และมีความหมายสอดคล้องกับทั้งพารากราฟ
แบบที่ 2: อ่านและเลือกคำที่ถูกต้อง (Read and Select) : จำนวน 3-7 ข้อ

ลักษณะโจทย์:

จะมีลิสต์คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทั้งจริงและปลอมมาให้ดู เราต้องคลิกเลือกเฉพาะคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ เท่านั้นแบบที่ 3: ฟังและเลือกคำที่ถูกต้อง (Listen and Select) : จำนวน 3-7 ข้อ ลักษณะโจทย์: เราจะเจอลิสต์ไฟล์เสียงคำศัพท์มา 9 คำ ที่จะมีทั้งคำจริงและคำปลอมที่ข้อสอบทำขึ้นมาหลอกเรา เราต้องคลิกติ๊กถูกคำที่ถูกต้องแบบที่ 4: ฟังและพิมพ์ตามที่ได้ยิน (Listen and Type) : จำนวน 3-7 ข้อ

ลักษณะโจทย์: จะมีไฟล์เสียง 1 ไฟล์ความยาวประมาณ 1 ประโยคมาให้เราถอดเทปโดยการพิมพ์ เราสามารถฟังได้ทั้งหมด 3 ครั้ง
แบบที่ 5: อ่านออกเสียงตามข้อความที่ให้ (Read Aloud) : จำนวน 3-7 ข้อ

ลักษณะโจทย์: คำถามนี้จะให้ประโยคมา 1 ประโยค เราต้องอ่านประโยคนั้นออกเสียงให้ชัดเจน นาฬิกาจะจับเวลาทันทีที่ประโยคปรากฎ
แบบที่ 6: เขียนบรรยายภาพ (Write about the Photo) : จำนวน 3 ข้อ

ลักษณะโจทย์ : คำสั่งจะให้เราเขียนบรรยายภาพตามจำนวนประโยคที่โจทย์กำหนด ประมาน 1-3 ประโยค
แบบที่ 7: พูดบรรยายภาพ (Speak about the Photo) : จำนวน 1 ข้อ

ลักษณะโจทย์ : คำถามนี้เราต้องพูดบรรยายเกี่ยวกับภาพที่ปรากฎบนหน้าจอ ซึ่งภาพและคำสั่งจะปรากฎอยู่บนหน้าจอ 20 วินาที แล้วระบบจะเริ่มบันทึกเสียงเราโดยอัตโนมัติ ซึ่งเราต้องพูดอย่างน้อย 30 วินาที ก่อนจะกด NEXTแบบที่ 8: อ่านและเขียนตอบคำถาม (Read then Write) : จำนวน 1 ข้อ

ลักษณะโจทย์ : จะมี writing prompt หรือคำสั่งการเขียนมาให้ เราอ่านแล้วเขียนตอบอย่างน้อย 50 คำ (ไม่มีให้เลือกหัวข้อ) นาฬิกาจะเริ่มจับเวลาทันทีที่โจทย์ปรากฎ ระดับความยากของคำถามข้อนี้จะขึ้นอยู่กับระดับ performance ของเราในข้อที่ผ่านมาทั้งหมด
แบบที่ 9: อ่านและพูดตอบคำถาม (Read then Speak) : จำนวน 2 ข้อ

ลักษณะโจทย์ : เราจะได้บัตรคำถามพร้อมคำถามย่อย ๆ แบบปลายเปิดอีก 4 ประเด็นที่จะช่วยไกด์คำตอบเรา แพลนคำตอบให้ดี ๆ และพยายามพูดให้ครบถ้วนภายใน 90 วินาทีแบบที่ 10: ฟังและพูดตอบคำถาม (Listen then Speak) : จำนวน 1 ข้อ

ลักษณะโจทย์ : คล้ายกับคำถามประเภท “อ่านและพูดตอบคำถามแบบยาว” โดยการทำข้อสอบส่วนนี้จะต้องฟังคำถามและแพลนคำตอบภายในเวลา 30 วินาที แล้วตอบคำถามให้ครบทุกประเด็นใน 90 วินาที
แบบที่ 11: สัมภาษณ์คำถามปลายเปิด (Video Sample) *ไม่คิดคะแนน แต่ส่งให้มหาวิทยาลัย* : จำนวน 1 ข้อ

ลักษณะโจทย์ : จะมีคำถามขึ้นมา เพื่อให้เราพูดตอบ และระวังเวลาให้ดี เพราะจะมีเวลาให้เตรียมเพียง 30 วินาที ก่อนที่ระบบจะทำการบันทึกเสียงอัตโนมัติ

แบบที่ 12: เขียนตอบคำถามปลายเปิด (Writing Sample) *UPDATE ล่าสุด ข้อสอบรูปแบบนี้จะถูกนำไปคิดคะแนนด้วย* : จำนวน 1 ข้อ

ลักษณะโจทย์ : ข้อสอบจะให้เขียนตอบคำถามปลายเปิด ผู้สอบจะต้องพยายามเขียนให้ยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และแสดงความสามารถด้านการเขียนให้มากที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA
186 views0 comments

Commenti


bottom of page